ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ"
ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - МАГІСТР
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА -
"БІОЛОГІЯ"

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 01 - ФІЛОСОФСЬКИ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА
ОК 02 - БІОЕТИКА ТА БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
ОК 03 - ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ОК 06 - ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
ОК 07 - ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНФЛІКТОЛОГІЯ
ОК 08 - МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ОК 09 - БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА
ОК 10 - ГУМОРАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ОК 11 - БІОМОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
ОК 13 - ГЕНОМІКА ТА ТРАНСКРИПТОМІКА
ОК 14 - ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

СИЛАБУС

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ОК 15 - ВИРОБНИЧА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА
ОК 16 - КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account