ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА 
ДРУГИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - МАГІСТР

ВК 01 - БІОЛОГІЧНІ НАУКИ ТА СОЦІОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 02 - ПРОФЕСІЙНА ТА КОРПОРАТИВНА ЕТИКА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

Силабус

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 03 - СУЧАСНІ КОМУНІКАЦІЙНІ МЕТОДИКИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 04 - ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 07 - МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ТА МЕДИКО-САНІТАРНА ПІДГОТОВКА
ВК 10 - НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА З БІОЛОГІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
ВК 11 - МЕНЕДЖМЕНТ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ВК 12 - МЕТОДИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
ВК 13 - НЕЙРОДИДАКТИКА
ВК 15 - ФІЗІОЛОГІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ
ВК 16 - ДІЕТОЛОГІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ХАЧУВАННЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 17 - МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЇ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 18 - КІЛЬКІСНА БІОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 19 - ПАРАЗИТОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 20 - БІОГЕОГРАФІЯ
ВК 21 - БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 22 - ПРАКТИЧНА МІКОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 23 - БІОХІМІЯ ВІТАМІНІВ ТА КОФЕРМЕНТІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 24 - ПАТОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 25 - МЕДИЧНА ЕНЗИМОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 26 - БІОХІМІЯ МЕМБРАН ТА МЕХАНІЗМИ ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИН

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 27 - БІОХІМІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ПРОЦЕСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

СИЛАБУС

ВК 28 - КСЕНОБІОХІМІЯ
ВК 29 - БІОХІМІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ
ВК 30 - НЕЙРОХІМІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 31 - ВІКОВА БІОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 32 - БІОХІМІЯ ОКСИДАНТНИХ ПРОЦЕСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 33 - МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ
ВК 34 - БАКТЕРІЇ - ЗБУДНИКИ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ВК 35 - ІМУНОБІОТЕХНОЛОГІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 36 - БІОПЛІВКИ
ВК 37 - БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ПЕПТИДИ

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 38 - ВІРУСИ ПРОКАРІОТ

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 39 - МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ МІНЛИВОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ
ВК 40 - БІОДЕГРАДАЦІЯ КСЕНОБІОТИКІВ МІКРООРГАНІЗМАМИ
ВК 41 - БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТІКУМИ
ВК 42 - МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 43 - СИНТЕТИЧНА БІОЛОГІЯ
ВК 44 - ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ПАТОЛОГІЙ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 45 - ПЛР ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 46 - ЦИТОГЕНЕТИЧНА ДІАГНОСТИКА СПАДКОВИХ ПАТОЛОГІЙ ЛЮДИНИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 47 - ДЕТЕКЦІЯ ГМ-КОНСТРУКЦІЙ У СИРОВИНІ ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

Силабус

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

ВК 48 - ОЦІНКА ГЕНОТОКСИЧНОЇ ДІЇ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус 

ВК 49 - МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ (Переглянути/Завантажити)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

ВК 50 - БІОХІМІЧНА ГЕНЕТИКА
ВК 51 - ГЕНЕТИКА КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК
ВК 52 - ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОТУРИЗМУ (ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

СилабусВК 54 - ЦИТОГЕНЕТИКА
ВК 55 - ПОЗАХРОМОСОМНА СПАДКОВІСТЬ
ВК 56 - ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАРІННЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

СилабусВК 57 - НЕЙРОГЕНЕТИКА: МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ:

Силабус

 

ВК 58 - БІОЛОГІЧНИ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ
ВК 59 - СОРБЦІЙНО-СПЕКТРОСКОПІЧНИ ТА ТЕСТ-МЕТОДИ АНАЛІЗУ
ВК 60 - СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ВК 61 - ЕКСПЕРТИЗА БІОПРЕПАРАТІВ
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account