ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

 

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти - бакалавр
Галузь знань - 16 «Хімічна та біоінженерія»
Спеціальність - 162 «Біотехнології та біоінженерія»

 

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПРОЕКТОМ

 

БУДЬ ЛАСКА, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ bio@onu.edu.ua У ФАЙЛІ ФОРМАТУ MS WORD, ЯКИЙ МАЄ БУТИ ПРИКРІПЛЕНО ДО ПОВІДОМЛЕННЯ С ПОЗНАЧКОЮ: "ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 162 ОП БІОТЕХНОЛОГІЯ МАГІСТРИ"

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ОБГОВОРЕННЯ ТРИВАЄ ДО 2 квітня 2020 р.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account