ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM
За посиланням перелік літніх шкіл і таборів для студентства
29 квітня 2024 року в навчальній лабораторії кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології проведено майстер-клас по виготовленню українських писанок.
8 грудня 2023 року відбулася відкрита лекція для студентів біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова на тему "Жирове харчування і проблеми здоров'я"
30 квітня 2024 року на біологічному факультеті проведена ХІХ англомовна наукова конференція студентів "ENGLISH IN TOUCH WITH SCIENCE"
З 14 по 29 грудня 2023 р. на біологічному факультеті проходить курс для викладачів з використання інтерактивних ресурсів у навчальному процесі.
В рамках академічної мобільності доценти біологічного факультету відвідали Гданський університет (Польща) для участі в Shot Academic Internship (15-29 жовтня 2023 р.)
24 листопада на Біологічному факультеті відбулася 78-а наукова конференція професорсько- викладацького складу
Вітаємо наших випускників! 20-21 червня на біологічному факультеті успішно пройшов захист дипломів здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».
29 листопада 2023 року пройшла відкрита лекція для студентів і співробітників факультету
Аспіранти і магістри-біотехнологи відвідали Біотехнологічну компанію SmartCell
ПАМ’ЯТІ АФОНІНА СЕРГІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА…
Стейкхолдери читають лекції
26.06.2023 відбулась зустріч гаранта (к.б.н., доц. Черничко К. Й.) та членів робочої групи ОПП Біологія зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія та біохімія». На зустрічі обговорено особливості організації освітнього процесу, процедуру вільного вибору дисциплін, пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми, питання академічної доброчесності.
Неформальна освіта
Участь здобувачів ВО біологічного факультету у Міжнародних конференціях
ДЕНЬ ДОБРОЧЕСТНОСТІ
30.12.22 Навчання магістрів закінчилось захистом дипломних робіт. Цього року це було досить екстремальне заняття - відключення світла та повітряні тривоги. Тому переключались на генератор або комісія дивилась презентації до доповідей на ноутбуку. Складніше всього було в останній день - масовані обстріли всієї країни та багаточасова повітряна тривога. Але захист таки відбувся - у сховищі. Біологічний факультет бажає нашим новим випускникам перш за все миру, а також втілення їх планів на життя!
Новини щодо стажирування аспірантів спеціальності 162
XVIII Міжнародна Літня школа для молодих учених, аспірантів і магістрів з молекулярної біології, біотехнології та біомедицини.
21 ГРУДНЯ 2021 р. ПРОВОДИЛАСЬ ВИЇЗНА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 3 РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ М"
ВЕРЕСЕНЬ 2022. ВОЙНА - ЦЕ НЕ ПРИВІД ЗУПИНЯТИ НАВЧАННЯ!
20 СІЧНЯ 2022 р. ВІДБУВСЯ ЗАКЛЮЧНИЙ ТУР ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ
29 СІЧНЯ 2022 р. ІІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ
09 ЛЮТОГО 2022 р. Відкрите засідання кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології за участю стейкхолдерів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійної (другого рівня) та освітньо-наукової (третього рівня) програм вищої освіти в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
З 14 ПО 24 ГРУДНЯ 2020 РОКУ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
8 КВІТНЯ 2021 р. ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»
09 ЛЮТОГО 2022 р. Виїзна лекційна сесія роботодавців на біологічному факультеті ОНУ!!!
14 ГРУДНЯ 2021 р. ПРОВОДИЛАСЬ ВИЇЗНА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 3 РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОМУ ІНСТИТУТІ – НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ.
ПОДАРУНОК ВИПУСКНИКІВ 90 РОКУ БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
08 ЛЮТОГО 2022 р. для реалізації освітнього процесу з нормативного курсу «Історія, концепції та сучасні досягнення біотехнології» освітньо- наукових програм «Біотехнології та біоінженерія» та «Біологія» за запрошенням потенційного роботодавця здобувачі третього та другого рівня вищої освіти відвідали Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України.
16 ЛЮТОГО 2021 ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД «НІЧ У МУЗЕЇ»
15 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА БІОЛОГІЧНИХ НАУК ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.00.20 «БІОТЕХНОЛОГІЯ»
2 ЖОВТНЯ. ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ ОСВІТУ
24 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ЩОДО РОБОТИ У ПРОГРАМІ ZOOM
18 ВЕРСЕНЯ 2020 Р. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
КВІТЕНЬ 2020. КАРАНТИН - ЦЕ НЕ ПРИВІД ЗУПИНЯТИ НАВЧАННЯ !
15-16 ЖОВТНЯ 2020 Р. ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ»
16 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА БІОЛОГІЧНИХ НАУК ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.00.07 «МІКРОБІОЛОГІЯ»
9-16 СЕРПНЯ 2020 РОКУ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПРОЙШЛА XX ГАМОВСЬКА МІЖНАРОДНА АСТРОНОМІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ-ШКОЛА
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account