ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM
Магістри-біотехнологи відвідали Біотехнологічну компанію SmartCell
ДЕНЬ ДОБРОЧЕСТНОСТІ
ВЕРЕСЕНЬ 2022. ВОЙНА - ЦЕ НЕ ПРИВІД ЗУПИНЯТИ НАВЧАННЯ!
09 ЛЮТОГО 2022 р. Відкрите засідання кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології за участю стейкхолдерів за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-професійної (другого рівня) та освітньо-наукової (третього рівня) програм вищої освіти в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
XVIII Міжнародна Літня школа для молодих учених, аспірантів і магістрів з молекулярної біології, біотехнології та біомедицини.
29 СІЧНЯ 2022 р. ІІІ ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ
08 ЛЮТОГО 2022 р. для реалізації освітнього процесу з нормативного курсу «Історія, концепції та сучасні досягнення біотехнології» освітньо- наукових програм «Біотехнології та біоінженерія» та «Біологія» за запрошенням потенційного роботодавця здобувачі третього та другого рівня вищої освіти відвідали Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України.
20 СІЧНЯ 2022 р. ВІДБУВСЯ ЗАКЛЮЧНИЙ ТУР ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ
21 ГРУДНЯ 2021 р. ПРОВОДИЛАСЬ ВИЇЗНА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 3 РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ М"
14 ГРУДНЯ 2021 р. ПРОВОДИЛАСЬ ВИЇЗНА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 3 РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОМУ ІНСТИТУТІ – НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ НАСІННЄЗНАВСТВА ТА СОРТОВИВЧЕННЯ.
8 КВІТНЯ 2021 р. ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»
09 ЛЮТОГО 2022 р. Виїзна лекційна сесія роботодавців на біологічному факультеті ОНУ!!!
З 14 ПО 24 ГРУДНЯ 2020 РОКУ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
16 ЛЮТОГО 2021 ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД «НІЧ У МУЗЕЇ»
16 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА БІОЛОГІЧНИХ НАУК ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.00.07 «МІКРОБІОЛОГІЯ»
ПОДАРУНОК ВИПУСКНИКІВ 90 РОКУ БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
15 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА БІОЛОГІЧНИХ НАУК ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 03.00.20 «БІОТЕХНОЛОГІЯ»
15-16 ЖОВТНЯ 2020 Р. ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ»
2 ЖОВТНЯ. ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ ОСВІТУ
24 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ЩОДО РОБОТИ У ПРОГРАМІ ZOOM
18 ВЕРСЕНЯ 2020 Р. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
9-16 СЕРПНЯ 2020 РОКУ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПРОЙШЛА XX ГАМОВСЬКА МІЖНАРОДНА АСТРОНОМІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ-ШКОЛА
КВІТЕНЬ 2020. КАРАНТИН - ЦЕ НЕ ПРИВІД ЗУПИНЯТИ НАВЧАННЯ !
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account