КВІТЕНЬ 2020. КАРАНТИН - ЦЕ НЕ ПРИВІД ЗУПИНЯТИ НАВЧАННЯ !

covid 19

Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова підчас карантину активно використовує методи дистанційного навчання. Всі викладачі кафедри виконують своє навчальне навантаження у повному обсязі – читають лекції, проводять семінарські і навіть практичні заняття у online режимі у програмах Zoom та Google Classroom. Студенти отримали контрольні завдання, теми рефератів та презентацій за всіма дисциплінами, що читають викладачі кафедри. Представляють свої презентації підчас проведення семінарських занять у програмі Zoom, або у програмі Google Classroom. Залікові заняття за модулями проводяться з використанням програми Zoom та університетській тестовій програмі Sphinx.

Проф. Філіпова Т.О. під час карантину проводить навчальну роботу зі студентами біотехнологами 4 курсу з дисципліни «Фармакологічна та косметологічна біотехнологія». Студентам були надані теми рефератів і презентацій. Консультації надаються електронною поштою та телефоном. Перевірка завдань здійснюється після їх отримання на електронну пошту. Захист завдань у разі подовження карантину буде проведено в онлайн режимі. Постійно надаються консультації студентам 4 курсу Калевій Г., Кальницькій О. і Прищеннко А. щодо підготовки бакалаврських дипломних робіт.

Доцент Іваниця Т.В. читає лекції з «Вірусології» та проводить семінарськi заняття у студентів 3 курсу спеціальностей Біологія і Біотехнологія.

02

 

01a

 
01 

Доцент Русакова М.Ю. читає лекції з с/к «Біологія продуцентів» у студентів 2 курсу, спеціальність Біотехнологія

03

Старший викладач Мерліч А.Г. реалізує процес навчання по курсу «Біологія клітини» для першого курсу біотехнологів за допомогою месенжеру Telegram. Студентам відправляється матеріал для вивчення до кожної лекції з контрольними запитаннями, на які потрібно дати відповідь. Надаються консультації по відправленому матеріалу. За допомогою месенжера Вайбер та електронної пошти Gmail Мерліч А.Г. керує написанням курсових робіт студентами 3 курсу та надає допомогу у підготовці до студентської конференції.

Доцент Ліманська Н.В. проводить заняття за курсами «Геносистематика» у магістрів біологів та «Молекулярно-біологічні основи мінливості мікроорганізмів» у магістрів біотехлогів та мікробіологіву програмі Google Classroom.


04

Доц. Галкин М.Б. – На час карантину студенти 4 курсу (біотехнологія) та магістри першого року навчання отримали завдання з підготовки рефератів у рамках семінарських занять з курсів «Імобілізація клітин та ферментів» та «Сучасні методи дослідження біологічних об’єктів». Проводиться робота зі студентами 4 курсу Папазовою Л. та Луценко А. щодо підготовки до захисту кваліфікаційних робіт.

Доцент Гудзенко Т.В. читає лекцію з дисципліни «Биологія клітини» для 1 курсу біотехнологів. Проводить семінарське заняття з біотехнологами 4 курсу за дисципліною «Биотехнологія клітин та тканин». Приймає презентацію та реферат студентки Є.Разгонової. проводить консультацію з курсу «Молекулярно-генетичні основи імунітету зі студентами мікробіологами 4 курсу перед тестуванням за модулем, яке  проводяться з використанням програми Zoom та університетській тестовій програмі Sphynx.

06

05
07

 20

Доцент Ямборко Г.В. проводить заняття за курсом «Технологія мікробіологічного виробництва» у біотехнологів 3 курсу у програмі Google Classroom.


09

10

 

Доцент Жумінська Г.І. читає лекцію з «Молекулярної генетики мікроорганізмів» у студентів 3-4 курсів, спеціальностей Біотехнологія і Біологія.

11

12

У доцента Теслюк Н.І. в цьому семестрі було заплановано великий розділ теоретичних, практичних, лабораторних занять за курсом Біотехнології рослин. Але умови карантину сьогодні потребують від нас перебудувати свої плани, погляди і навіть деякі знання. Разом із студентами – біотехнологами 4 курсу було вирішено для навчального процесу використовувати можливості Viber групи для активного спілкування та платформу Zoom для проведення конференцій та практично-лабораторних занять. Наше навчання продовжується за розкладом.

Доцент, к.с-г.н. Теслюк Н.І. проводить заняття за курсом «Біотехнологія рослин». 

14

13

Пряма трансляція лабораторного заняття по вибору, відбору та введенню рослинного матеріалу в культру in vitro. Звичайно, у такому способі викладання матеріалу є різні недоліки в порівнянні із живим спілкуванням, але ж ми і не в простих умовах сьогодні знаходимося!

15

Віримо в успіх та чекаємо практичних результатів по клональному мікророзмноженню рослин in vitro в незвичайних умовах.

16

Доцент Васильєва Н.Ю. проводить заняття за курсом «Інформаційні методи у біотехнології» та «Математичні методи та моделювання» студентам 2-го курсу біотехнологів з використанням програми Zoom.

17

18

19

З надією дивимося в майбутнє і віримо, що новий досвід буде чудовим стартом для подальшого зростання професіоналізму та процвітання нашої кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ ім. І.І.Мечникова і особисто для кожного студента університету.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account