15-16 ЖОВТНЯ 2020 Р. ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ШКОЛИ»

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.    Теоретико-методичні засади підготовки фахівців природничих наук у закладах вищої освіти;

2.    Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів біології, географії, фізики, хімії, природознавства у закладах вищої освіти;

3.    Інноваційні технології навчання природничих дисциплін у загальноосвітній школі;

4.    Сучасні підходи до створення здоров'язбережувального освітнього середовища у закладах освіти;

5.    Досвід навчання природничих дисциплін у закладах освіти країн зарубіжжя.

Форма участі у конференції (15-16 жовтня 2020 р.) – дистанційна, яка передбачає розміщення тез, статей; перегляд матеріалів та обговорення на сайті конференції (https://tinyurl.com/y5x2o9yw)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

Шановні, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, вчителі загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, студенти !!!

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей. Матеріали для опублікування можна подавати українською, російською, польською, англійською мовою.

Тези доповіді обсягом 2-3 повні сторінки формату А5 повинні мати поля: верхнє, ліве, праве, нижнє – 20 мм. Текст необхідно підготувати в редакторі Word 2003, 2007 шрифтом Times New Roman, 11 пт; інтервал – 1,15; абзац – 0,75 см. Сторінки не нумеруються.

Посилання у тексті подавати у квадратних дужках – [ https://tinyurl.com/yxo74yx5">https://tinyurl.com/yxo74yx5 ]

2. Надішліть на електронну скриньку (conf.prirodnauki@gmail.com) Оргкомітету наступні матеріали (тема повідомлення: тези на конференцію (прізвище автора)):

– Тези доповіді

– Копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Запитання щодо участі у конференції просимо надсилати на адресу conf.prirodnauki@gmail.com. Детальну інформацію можете дізнатися за телефонами:

 +38(067)8919599 (Viber), +38(066)3457652 (Telegram) – Гвоздій Світлана Петрівна, завідувач кафедри здоров’я людини та цивільної безпеки ОНУ імені І. І. Мечникова;

+38(067)4862883 – Ткаченко Майя Вікторівна, доцент кафедри фізіології людини та тварин ОНУ імені І. І. Мечникова;

+38(096)6934814 – Поліщук Любов Миронівна, старший викладач кафедри здоров’я людини та цивільної безпеки ОНУ імені І. І. Мечникова.

 

Запрошуємо до співпраці!

Оргкомітет конференції

18 ВЕРСЕНЯ 2020 Р. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
24 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ВІДБУВСЯ СЕМІНАР ПО РОБОТИ У ПРОГРАМІ ZOOM
9-16 СЕРПНЯ 2020 РОКУ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПРОЙШЛА XX ГАМОВСЬКА МІЖНАРОДНА АСТРОНОМІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ-ШКОЛА
КВІТЕНЬ 2020. КАРАНТИН - ЦЕ НЕ ПРИВІД ЗУПИНЯТИ НАВЧАННЯ !
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account