СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 "БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ"
ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ"

 
МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ"

 
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ"

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account