СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 "БІОТЕХНОЛОГІЯ".

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР.

 

АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

Розробники:
Якуба І.П., канд. біол. наук, доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН"

БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Розробники:
Галкін Микола Борисович, к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"

БІОІНФОРМАТИКА

Розробники:
Васильєва Н.Ю., к.б н., ст.н.спів. кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ КУРСУ "БІОІНФОРМАТИКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОІНФОРМАТИКА"

БІОЛОГІЯ ПРОДУЦЕНТІВ

Розробники:
Русакова М.Ю., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Лісютін Г. В., старший викладач кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ КУРСУ "БІОЛОГІЯ ПРОДУЦЕНТІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОЛОГІЯ ПРОДУЦЕНТІВ"

БІОТЕХНОЛОГІЯ КЛІТИН І ТКАНИН

Розробники:
Гудзенко Т.В., к.б.н., доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОТЕХНОЛОГІЯ КЛІТИН І ТКАНИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОТЕХНОЛОГІЯ КЛІТИН І ТКАНИН"

БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Розробники:
Теслюк Наталія Іванівна., канд. с-г. наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН"

БІОФІЗИКА

Розробники:

Запорожченко О.В., к.б.н., доцент кафедри біохімії
Петров С.А., д.б.н.,професор кафедри біохімії
Сорокін А.В., к.б.н., доцент кафедри біохімії
Будняк О.К. к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОФІЗИКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОФІЗИКА"

ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Розробники:
Жумінська Г.І., к.б.н., доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Сергєєва Ж.Ю., к.б.н., доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ"

ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Розробники:
Ямборко Г.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЗАГАЛЬНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"

ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ

Розробники:
Іваниця В.О., д.б.н., професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Зінченко О.Ю., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Іваниця Т.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Жумінська Г.І., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ І ВІРУСОЛОГІЯ"

ІММОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ

Розробники:
Галкін М. Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології і біотехнологі

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІММОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІММОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ"

ІМУНОЛОГІЯ

Розробники:
Філіпова Т.О., д.б.н., професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Гудзенко Т.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІМУНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІМУНОЛОГІЯ"

ІНЖЕНЕРНА ЕНЗИМОЛОГІЯ

Розробники:
Галкін Борис Миколайович д.б.н., професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІНЖЕНЕРНА ЕНЗИМОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІНЖЕНЕРНА ЕНЗИМОЛОГІЯ"

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Розробники:
Леончик Е. Ю. к. ф.-м. н, доцент кафедри математичного аналізу
Васильєва Н.Ю., к.б н., ст.н.спів. кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ"

МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробники:
Галкін М. Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології
Лісютін Г. В., старший викладач кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ

Розробники:
Жумінська Г.І., к.б.н., доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнологі

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ"

МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Розробники:
Галкін М.Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ"

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІОТЕХНОЛОГІЇ

Розробники:
Васильєва Н.Ю., к.б н., ст.н.спів. кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІОТЕХНОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІОТЕХНОЛОГІЇ"

ПРАКТИКА ТА ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Розробники:
Іваниця В.О., доктор біологічних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Гудзенко Т.В., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Ямборко Г.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ПРАКТИКА ТА ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ПРАКТИКА ТА ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ"

ПРОЕКТУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Розробники:
Ямборко Г.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ПРОЕКТУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ПРОЕКТУВАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ"

ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Розробники:
Ямборко Г.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Зиков О.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ"

ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

Розробники:
Іваниця В.О., д.б.н., проф., професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Гудзенко Т.В., к.б.н., доц., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Ямборко Г.В., к.т.н., доц., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА"

ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Розробники:
Ямборко Г.В., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА"

ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Розробники:
Філіпова Т.О., д.б.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account