СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"
ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ"

- МЕТОДОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

- ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА"

- ACADEMIC WRITING

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ACADEMIC WRITING"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ACADEMIC WRITING"

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ"

 
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ"

 
- ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ТА НАУКОВЦЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ТА НАУКОВЦЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ВИКЛАДАЧА ТА НАУКОВЦЯ"

- УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, ПРОГРАМАМИ ТА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, ПРОГРАМАМИ ТА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, ПРОГРАМАМИ ТА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account