СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ"
ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ | ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

 

ОК 01 - ФІЛОСОФІЯ НАУКИ ТА ЕТИКА НАУКОВЦЯ
ОК 02 - НАУКОВА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОК 03 - АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
ОК 04 - ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ОК 05 - ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА CУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ

 

 
ОК 06 - МЕТОДИ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ОК 07 - ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account