ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM
75-ї НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ. 2020 р.

СЕКЦІЯ БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Керівник секції – к.б.н., доц. Заморов В.В.
Секретар секції – к.б.н., доц. Січняк О.Л.

ПІДСЕКЦІЯ «БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА. САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 25 ЛИСТОПАДА, 13.30
Голова – д.б.н., проф. Ткаченко Ф.П.
Секретар – к.б.н., доц. Кириленко Н.А.


Идентификатор Zoom конференции: 746 5320 7329
Код доступа: 2gr28j

1. МІКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТІ СТАВКІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ №174)
к.б.н., доц. Герасимюк В.П.

2. СУЧАСНИЙ СТАН ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ ІНСТИТУТУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА ІМЕНІ В.Є.ТАЇРОВА (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ №174).
к.б.н., доц. Попова О.М., к.с.-г.н., ст.н.сп. Артюх М.М.

3. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я ЗАСОБАМИ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ № 168).
д.пед.н., доц. Гвоздій С.П.

4. ТАКСОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СКЛАДУ ІХТІОФАУНИ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ, ДНІСТРОВСЬКОГО ПЕРЕДГИРЛОВОГО УЗМОР’Я ТА АКВАТОРІЇ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ №597)
к.б.н., доц. Заморов В.В., к.б.н. Снігірьов С.М.,
ст. викл. Караванський Ю.В., д.б.н., ст.н.сп. Квач Ю.В.

5. БІОІНДИКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ВЗАЄМОДІЇ РІКА-МОРЕ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЧАСТИНІ УЗМОР’Я РІКИ ДУНАЙ
к.б.н., ст. викл. Снігірьова А. О.

6. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ПТАХІВ В ПОНИЗЗІ ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ В 1990-2020 РР. (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ №140)
д.б.н., проф. Стойловський В.П., к.б.н., доц. Ківганов Д.А.

7. ЛІСОВИЙ КІТ (FELIS SILVESTRIS) КРАЙНЬОГО ПІВДЕННОГО ЗАХОДУ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ №140)
к.б.н., доц. Олійник Ю.М.

8. СИМВОЛІКА ФЛОРИСТИЧНІ МОТИВІВ У АРХІТЕКТУРИ МОДЕРНА
к.арх.н., доц. Кадуріна А.О.

 

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 

 
ПІДСЕКЦІЯ “МЕХАНІЗМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ” 26 ЛИСТОПАДА, 13.30
Керівник – д.б.н., проф., чл.-кор. НААНУ Чеботар С.В.
Секретар – к.б.н., доц. Будняк О.К.

 

Идентификатор Zoom конференции: 271 968 9610
Код доступа: 3101

 1. ОСОБЛИВОСТІ АБСОРБЦІЇ ТА ЕКСКРЕЦІЇ КАЛЬЦІЮ НА ТЛІ ДІЇ РІЗНИХ ШКІДЛИВИХ ЧИННИКІВ У ЩУРІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ №188)
д.б.н. Макаренко О.А.

2. ВПЛИВ 2,4-Д НА МОРФОЛОГІЮ КАЛУСУ ОТРИМАНОГО ЗІ ЗРІЛИХ ЗАРОДКІВ T. AESTIVUM
к.б.н., доц. Задерей Н.С.

3. МІНЛИВІСТЬ СПЕКТРІВ ММФ КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗ БАЗИДІОМІЦЕТІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ У КОЛЕКЦІЇ
к.б.н., доц. Мірось С.Л., м.н.сп. Кучеров В.О.,
к.б.н., к.б.н., доц. Білоконь С.В., к.б.н., доц. Січняк О.Л.

4. ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ЯЧМЕНЮ НА ЦИТОГЕНЕТИЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ПАРОСТКІВ
к.б.н., доц. Алєксєєва Т.Г., к.б.н., доц. Топтіков В.А.,
к.б.н., доц. Січняк О.Л.

5. АСКОРБІНОВА КИСЛОТА – СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ФУНКЦІЇ ВІДОМОГО ВІТАМІНУ
к.б.н., доц. Будняк О.К.

6. ПОШУК ПРОДУЦЕНТІВ НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ СПОЛУК ПРОТИ МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИХ ПАТОГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ СЕРЕД МІКРОБІОТИ ЧОРНОГО МОРЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ № 585)
д.б.н., проф. Іваниця, м.н.сп. Штеніков М.Д., к.б.н., ст.н.сп. Сащук О.В., к.б.н., ст.н.сп. Іваниця Т.В., к.б.н., ст.н.сп. Васильєва Н.Ю.,
к.т.н., ст.н.сп. Страшнова І.В., к.б.н., ст.н.сп. Гудзенко Т.В., м.н.сп. Горшкова О.Г.

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЗМІДНОГО СПЕКТРУ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ЧОРНОГО МОРЯ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ № 571)
д.б.н., проф. Іваниця, к.б.н., ст.н.сп. Васильєва Н.Ю.,
м.н.сп., PhD Мерліч А.Г., к.т.н., ст.н.сп. Страшнова І.В.,

8. РОЗРОБКА КОНСОРЦІУМУ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ, ІЗОЛЬОВАНИХ З ЧОРНОГО МОРЯ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ АНТАГОНІСТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ № 571)
д.б.н., проф. Іваниця, к.б.н., ст.н.сп. Васильєва Н.Ю.,
к.т.н. ст.н.сп. Страшнова І.В.

9. СИНТЕЗ ПОЛІСАХАРИДІВ ШТАМАМИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA З РІЗНИМ РІВНЕМ ЦИКЛО-ДИ-ГМФ" (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕМИ №587)
м.н.сп. Семенець А.С., фах. І кат. Фіногенова М.О.,
д.б.н., проф. Філіпова Т.О.

 

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account