ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM
78-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ. 2023 р.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 24 ЛИСТОПАДА 2023 р.

Посилання на підсекцію "МЕХАНІЗМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ" 
Керівник: Чеботар С.В. Секретар: Будняк О.К.

Посилання на підсекцію "БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА, САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
Керівник: Ткаченко Ф.П. Секретар: Рижко І.Л.


Підсекція "МЕХАНІЗМИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ"

1. Ідентифікація актиноміцетів Чорного моря на підставі послідовності 16S rRNA
к.б.н., доцент  Васильєва Н. Ю., к.б.н., доцент  Коротаєва Н. В., к.б.н., с.н.с. Штеніков М. Д., к.б.н., доцент Гудзенко Т. В., к.т.н., с.н.с. Страшнова І. В., к.б.н., с.н.с. Сащук О. В., н.с. Горшкова О. Г., н.с. Лісютин Г. В., фах. 1 кат. Чабан М. М., д.б.н., професор Іваниця В. О.

2. Молекулярні механізми взаємодії пропоксазепаму з рецепторами, що приймаюсь участь у ноцицепції: докінг-аналіз
асп. Акішева А. С., д.б.н. Макаренко О. А.

3. Стан репродуктивної і кісткової систем самок щурів після хронічної інтоксикації пестицидом та корекція порушень
асп. Сідлецький О. С., д.б.н. Макаренко О. А.

4. Виділення, ідентифікація та виявлення кластерів генів PKS-I, PKS-II та NRPS штамів актинобактерій, виділених з Одеської затоки Чорного моря
асп. Потапенко К. С., к.б.н., доцент  Koротаєва Н. В., к.б.н., доцент  Васильєва Н. Ю., к.т.н., ст.дослідник, с.н.с. Страшнова І. В., к.т.н., с.н.с. Сергєєва Ж. Ю., д.б.н., професор Іваниця В. О.

5. Вплив бактерій роду Bacillus на фітопатогенні мікроміцети
асп. Андрющенко О. В., к.т.н., ст.дослідник, с.н.с. Страшнова І. В.

6. Дія вітаміну В1 та його метаболітів на деякі біохімічні показники у щурів з токсичним гепатитом
к.б.н., доцент Будняк О. К., к.б.н., доцент Чернадчук С. С., к.б.н., доцент Сорокін А. В.

7. Взаємодія між мікобактеріофагом D29 та  моноцитарною клітинною лінією THP-1
асп. Смальчук Д.С., к.б.н., доцент  Іваниця Т. В., д.б.н., доцент Домінгес Х.

8. Вплив бактерій роду Bacillus на адапатцію до умов ex vitro та ріст мікроклонованих рослин Rubus fruticosus L.
наук. співр. Титаренко Н. В., к.с.-г.н., доцент  Теслюк Н. І., д.б.н., професор Іваниця В. О.

9. Різноманітність біологічно активних сполук з протипухлинною активністю у морських мікроорганізмів та їх біотехнологічний потенціал (за результатами теми № 608, 2021-2023 рр)
д.б.н., професор Іваниця В. О., к.б.н., с.н.с. Штеніков М. Д.,  к.б.н., доцент Гудзенко Т. В., к.т.н., с.н.с. Страшнова І. В., к.б.н., доцент  Коротаєва Н. В., к.б.н., доцент  Васильєва Н. Ю., к.б.н., с.н.с. Сащук О. В., к.б.н., доцент  Іваниця Т. В., н.с. Горшкова О. Г., н.с. Лісютин Г. В., фах. 1 кат. Чабан М. М.

10. Інтеркалярна активність штамів актинобактерій, ізольованих з губок Одеської затоки
асп. Субота В. С., к.т.н., ст. дослідник Страшнова І. В., к.б.н., с.н.с. Штеніков М. Д., к.б.н., доцент  Koротаєва Н. В.

Підсекція "БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА. САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

1. Інтернаціональні мотиви та символи в парках Одеси
к.арх.н., доц. Кадуріна О. А.

2. Рухова активність бичка-кругляка (Neogobius melanostomus Pallas, 1814) під впливом геомагнітних полів
к.б.н., доцент Заморов В. В., асп. Караванський Ю. В.

3. Вибіркові курси: ландшафт фахівця
к.б.н., доцент, Олійник Ю. М.

4. Видове багатство гамазових кліщів (Acari: Mesostigmata: Gamasina) фауни України, пов'язаних із жуками-турунами (Coleoptera: Carabidae)
к.б.н., доцент Трач. В. А.

 

 

 

76-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ. 2021 р.
75-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ. 2020 р.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account