ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM
76-ї НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ. 2021 р.

76 конференція професорсько-викладацького складу та наукових працівників. 2021

СЕКЦІЯ БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Керівник секції – к.б.н., доц. Заморов В.В.

Секретар секції – к.б.н., доц. Січняк О.Л.

Підсекція «Біорізноманітність та екологія. Педагогіка. Садово-паркове господарство» 24 листопада, 13.30

Голова – д.б.н., проф. Ткаченко Ф.П.

Секретар – к.б.н., доц. Рижко І.Л.

Идентификатор конференции: 947 9679 9058

Код доступа: sYcw72

Усні доповіді

1. Розповсюдження рідкісного грибу з Червоної книги України пізоліта безкореневого в Одеській області та Україні (за матеріалами теми №174)

к.б.н., доц. Попова О.М.

2. Природно-кліматичний код архітектурно-художнього декору українських осель (на прикладі Пирогове, Київ)

к.арх.н., доц. Кадуріна А.О.

3. Аналіз форми отолітів бичка-кругляка Neogobius melanostomus чорноморсько-азовського басейну в просторово-часовому аспекті (за результатами теми № 597)

к.б.н., доц. Заморов В.В., к.ф-м.н., доц. Леончик Є.Ю., 

н.сп. Заморова М.П., д.б.н., пр.н.сп. Квач Ю.В.

4. Склад популяції та основні біологічні параметри рапани Rapana venosa (Valenciennes, 1846) у північно-західній частині Чорного моря

асп. Гулак Б.С., к.б.н., доц. Заморов В.В., к.ф-м.н., доц. Леончик Є.Ю.

5. Вивчення ефективності навчання студентів основ безпеки та здоров’я на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії (за результатами теми № 168)

д.пед.н., доц. Гвоздій С.П., к.пед.н., доц. Пєнов В.В., к.б.н., ст. викл. Баштан С.О., ст.викл. Поліщук Л.М., викл. Бурденюк Р.В.

6. Мезостигматичні кліщі (Acari: Mesostigmata) фауни України, форетично ассоційовані з жуками-турунами (Coleoptera: Carabidae)

к.б.н., доц. Трач В.А.

7. Молекулярно-генетичний аналіз мідій, що мешкають у північно-західній частині Чорного моря (за результатами теми №308)

асп. Чубик І.Ю., д.б.н., проф. Чеботар С.В.

Стендові доповіді

1. Особливості добових біологічних ритмів чорноморських бичків роду Ponticola (за результатами теми № 597)

ст. викл. Караванський Ю.В., к.б.н., доц. Рижко І.Л., 

к.б.н., доц. Заморов В.В.

2. Проблеми зеленої енергетики

д.б.н., проф. Стойловський В.П., к.б.н. доц. Ківганов Д.А.

3. Статичні та динамічні характеристики лисиці звичайної (Vulpes vulpes L.) різних поколінь на південному заході України (Одеська обл.)

к.б.н., доц. Олійник Ю.М.

Обговорення доповідей

Підсекція “Механізми життєдіяльності та адаптації” 25 листопада, 13.30

Керівник – д.б.н., проф., чл.-кор. НААНУ Чеботар С.В.

Секретар – к.б.н., доц. Будняк О.К.

Идентификатор Zoom конференции: 271 968 9610

Код доступа: 3101

Усні доповіді

1. Ефективність комплексної профілактики порушень у кісткової тканині щурів на тлі гіпотиреозу (за результатами теми №188)

асп. Задерей О.В., д.б.н. Макаренко О.А., ст.викл. Коломийчук Т.В., 

ст. викл.  Павличенко О.Д.

2. Стан кісткової тканини щурів після хронічної алкоголізації (за результатами теми №188)

асп. Кіка В.В., д.б.н. Макаренко О.А., к.б.н., доц.  Кириленко Н.А., 

к.б.н., доц. Майкова Г.В.

3. Генетичний поліморфізм Gli-1 локусів пшениці визначений за допомогою ПЛР-маркерів (за результатами теми №308)

асп. Попович Ю.А., к.б.н. Благодарова О.М., д.б.н., проф. Чеботар С.В.

4. Оцінка впливу монотерпенів в біотестуванні на Drosophila melanogaster (за результатами теми №308)

к.б.н., доц. Білоконь С.В., к.б.н., доц. Алєксєєва Т.Г.

5. Удосконалення первинних етапів клонального мікророзмноження рослин (за результатами теми №598)

асп. Титаренко Н.В., к.с.-г.н., ст.н.сп. БННЦ Теслюк Н.I. 

6. Порівняльна геноміка та біосинтетичний потенціал глибоководного штаму Bacillus subtilis ОНУ 553 

к.б.н., н.сп. БННЦ Штеніков М.Д.

Стендові доповіді

1. Порушення у кісткової тканині щурів з хронічним токсичним гепатитом (за результатами теми №188)

асп. Могілевська Т.В., д.б.н. Макаренко О.А.,  к.б.н., доц. Гладкій Т.В., к.б.н., доц. Сьомік Л.І.

2. Вміст аскорбінової кислоти та швидкість її окиснення у безхребетних Одеської затоки восени 2021 р.

к.б.н., доц. Будняк О.К., к.б.н., доц. Чернадчук С.С., 

к.б.н., доц. Сорокін А.В.

3. Стан антиокиснювальної системи безхребетних Одеської затоки восени 2021 р.

к.б.н., доц. Чернадчук С.С., к.б.н., доц. Будняк О.К.,

к.б.н., доц. Сорокін А.В.

4. Виділення, ідентифікація та вивчення біологічних властивостей актинобактерій із мідій Чорного моря (за результатами теми №598) 

асп. Потапенко К., к.б.н., н.сп. БННЦ Коротаєва Н.В.

5. Продукція біосурфактантів бактеріями, виділеними з поверхні мідій (за результатами теми №587)

асп. Фіногенова М.О., н.сп. БННЦ Семенець А.С.

6. Клітинна селекція м’якої пшениці на стійкість до посухи в умовах in vitro (за результатами теми №308)

к.б.н., доц. Задерей Н.С.

Обговорення доповідей

75-ї НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ І НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ. 2020 р.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account