ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«БІОЛОГІЯ»

 

Рівень вищої освіти - третій (PhD)
Ступінь вищої освіти - доктор філософії
Галузь знань - 09 «Біологія»
Спеціальність - 091 «Біологія»

ОЗНАЙОМИТИСЬ С ПРОЕКТОМ ОНП_091Біологія_2020
РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ ОНП_091_2020

ОЗНАЙОМИТИСЬ З НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ ОНП_091Біологія_2022
РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ  НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ОНП_091Біологія _2022

ДОДАТОК 1. ВІДГУКИ ТА РЕЦЕНЗІЇ
ДОДАТОК 2. СПРОМОЖНІСТЬ СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦРАД ДЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ
ДОДАТОК 3. ВІДПОВІДНІСТЬ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ АСПІРАНТІВ ТА ЇХ КЕРІВНИКІВ
ДОДАТОК 4. УЧАСТЬ АСПІРАНТІВ У ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТАХ

БУДЬ ЛАСКА, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ НАДСИЛАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ bio@onu.edu.ua  У ФАЙЛІ ФОРМАТУ MS WORD, ЯКИЙ МАЄ БУТИ ПРИКРІПЛЕНО ДО ПОВІДОМЛЕННЯ  С ПОЗНАЧКОЮ: "ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  091 ОП БІОЛОГІЯ, ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ"

 

ОПИТУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ, СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

Опитування роботодавців було проведено за ініціативою адміністрації біологічного факультету (декана Заморова В.В. і заступника декана з навчальної роботи Гладкій Т.В.) у травні 2021 року з ціллю оцінити якість освітньо-наукової програми і якість підготовки здобувачів.

Результати опитування було заслухано на засіданні Вченої ради біологічного факультету (протокол №9 від 18 травня 2021 року). Доповідала гарант ОНП Біологія, доктор біологічних наук, професор Чеботар С.В.

ВІДПОВІДІ РОБОТОДАВЦІВ НА ЗАПИТАННЯ АНКЕТИ

Опитування викладачів біологічного факультету було проведено за ініціативою адміністрації біологічного факультету (декана Заморова В.В. і заступника декана з навчальної роботи Гладкій Т.В.) у травні 2021 року з ціллю: оцінити особливості освітнього процесу і вплив карантину на якість засвоєння знань і набуття навичок;

як успішно впроваджена політика академічної доброчесності серед здобувачів; виявлення випадків дублювання навчальних  дисциплін; виявлення видів занять, які потребують збільшення обсягу та ін..

Відповідь надали 23 викладача.

Результати опитування було заслухано на засіданні Вченої ради біологічного факультету (протокол №9 від 18 травня 2021 року). Доповідала гарант ОНП Біологія, доктор біологічних наук, професор Чеботар С.В.

ВІДПОВІДІ ВИКЛАДАЧІВ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА ЗАПИТАННЯ АНКЕТИ

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account