ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО КОНТЕНТУ САЙТА ТА МОЖЛИВОСТІ СКАЧУВАННЯ ФАЙЛІВ УВІЙДІТЬ В АКАУНТ @ ONU.EDU.UA АБО @ GMAIL.COM

ЗВІТНІ СТУДЕНТСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

 СЕКЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ НАУК

80 ЗВІТНЯ СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ. 23-25 квітня 2024 р.

П Р О Г Р А М А

80-ї звітної студентської наукової конференції
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

(присвячується 159-й річниці університету)

23 – 25 квітня 2024 р.

Підсекція «БІОЛОГІЧНА ОСВІТА І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ»

Голова – к.пед.н., доц. М. В. Ткаченко
Секретар – к.біол.н., доц. Д. Б. Радіонов
25 квітня 2024 р., 14.30, дистанційно, вхід за посиланням 

https://us04web.zoom.us/j/2296510854?pwd=aVgvdUJNRVNiU3pTdzI0Rytza2UrQT09

Ідентифікатор:229 651 0854
Код доступу:8SHkR5

Шляхи підвищення ефективності колективної роботи на уроках біології у 8 класі.
Доповідач – студ. І курсу магістратури М. В. Бєшенцев
Науковий керівник – к.біол.н., доц. А. В. Сорокін

Сучасні технології навчання та особливості їх застосування на уроках біології.
Доповідач – студ. І курсу магістратури В. І.Бальєвич
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Н. С. Задерей

Педагогічний дизайн як важливий елемент процесу навчання біології.
Доповідач – студ. І курсу магістратури О. В. Мисько
Науковий керівник – к.пед.н., доц. М. В. Ткаченко

Особливості використання інтерактивних технологій в умовах онлайн навчання біології.
Доповідач – студ. І курсу магістратури К. С. Шелепало
Науковий керівник – к.біол.н., доц. І. Л. Рижко

Особливості персоналізованого навчання та можливості його застосування у процесі біологічної освіти.
Доповідач – студ. І курсу магістратури А. В. Коваленко
Науковий керівник – к.пед.н., доц. М. В. Ткаченко

Особливості викладання біології в 10 класі.
Доповідач – студ. І курсу магістратури Д. Ю. Федченко, В. М. Христюк
Науковий керівник – к.біол.н., доц. О. К. Будняк

Нові підходи до навчання біології у контексті Нова українська школа
Доповідач – студ. ІV курсу  І. С. Левендюк
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Н. С. Задерей

Науково-дослідницька діяльність учнів з біології, як важливий чинник формування ключових компетентностей.
Доповідач – студ. І курсу магістратури М. С. Качанова
Науковий керівник – к.б.н., доц. Д. Б. Радіонов

Можливості використання цифрових ресурсів для підвищення ефективності та якості навчання.
Доповідач – студ. І курсу магістратури Т.М. Узун
Науковий керівник – д.пед.н., проф. С. П. Гвоздій

Методика застосування проблемних ситуацій на уроках основ здоров’я.
Доповідач – студ. І курсу магістратури Г. В. Пономаренко
Науковий керівник – д.пед.н., проф. С. П. Гвоздій

Застосування прийомів мнемотехніки у процесі вивчення біології.
Доповідачі – студ. ІІI курсу С. А. Тищенко
Науковий керівник – д.біол.н., проф. О. А. Макаренко

Врахування стилів навчання учнів на уроках  біології.
Доповідач – студ. І курсу магістратури Т. В. Прокопенко
Науковий керівник – к.пед.н., доц. М. В. Ткаченко

Використання ІКТ на уроках біології.
Доповідач – студ. І курсу магістратури С. В. Терещенко
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Н. Л. Федорко

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках біології.
Доповідач – студ. ІV курсу  А. О. Артеменко
Науковий керівник – к.пед.н., доц. М. В. Ткаченко

Моделювання уроків біології на засадах мультимодального навчання.
Доповідач – студ. ІІІ курсу С. В. Горбачова
Науковий керівник – к.пед.н., доц. М. В. Ткаченко

  

Підсекція «МЕХАНІЗМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЇ»

Керівник підсекції – к.біол.н., доц. О. К.Будняк
Секретар– к.біол.н., доц. Т. Г. Алєксєєва
24 квітня 2024 р., 14.30, дистанційно, вхід за посиланням

https://us02web.zoom.us/j/6015599252?pwd=aGlxWXI0NEJNUDJ0V3Z5N1pJcWR2UT09

Ідентифікатор:6015599252
Код доступу:e9XNjF

Трансформація клітин Е. соli плазмідним вектором pET30a
Доповідач – студ. III курсу Г. П . Бальжик
Науковий керівник – проф., д.біол.н. С. В.Чеботар

Токсичний вплив алюмінію на показники сироватки крові щурів.
Доповідачі – студенти І курсу Д. Я. Рудов, Д. В. Чернега
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Н. А. Кириленко

Стан вільнорадикальних процесів в органах щурів за дії парацетамолу.
Доповідачі – студ. ІІІ А. Р. Юрковська, студ. ІV курсу К. А.  Демченко
Науковий керівник – к.біол.н., доц. А. В. Сорокін, к.біол.н., доц. С. С. Чернадчук

Оцінка посухостійкості майже-ізогенних ліній пшениці м'якої, що різняться генами Ppd-D1а, Rht 8с, в умовах змодельованого осмотичного стресу.
Доповідач – студ.  IV курсу О. С. Шолар
Науковий керівник – проф., д.біол.н. С. В.Чеботар

Особливості акліматизації хижих рослин до умов EX VITRO
Доповідач – студ. ІV курсу В. А. Демиденко
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Н.С. Задерей
Наукові консультанти - к.біол.н., зав. лаб. культури тканин СГІ-НЦНС І. С. Замбріборщ, к.біол.н., провідний науковий співробітник О. Л. Шестопал

Генотоксичний вплив гербіциду «Федерал» у водному середовищі на модельному об’єкті Danio rerio, Hamilton, 1822
Доповідач – студ. ІV курсу М. К. Кузнецов
Науковий керівник – к.біол.н., доц. О. Л. Січняк

Вплив перорального введення тартразину на біохімічні показники щурів.
Доповідачі – студенти ІІІ курсу А. С. Швед, С. В. Беридзе, Ю. О. Ушенко
Науковий керівник – к.біол.н., доц. С. С. Чернадчук, к.біол.н., доц. О. К. Будняк

Біоінформаційний аналіз DREB генів посухостійкості пшениці (TRITICUM AESTIVUM L.) 
Доповідач – студ.  IV курсу Ю. А. Шарук
Науковий керівник – проф., д.біол.н. С. В.Чеботар

Аналіз поліморфізму Gli-A1 локусу в сортах твердої пшениці (Triticum durum Desf.)
Доповідач – студ. III курсу К. C. Школіна
Науковий керівник – проф., д.біол.н. С. В. Чеботар
Наукові консультант – док. філософії Ю. А. Попович

Аналіз складу жирних кислот в насінні низки сортів сої (GLYCINE MAX MOENCH.)
Доповідач – студ.  IV курсу В. В. Ткаченко
Науковий керівник – проф., д.біол.н. С. В.Чеботар

Апробація методу екстракції ДНК з використанням СTAB з Drosophila melanogaster
Доповідач – студ. III курсу О. С. Біхтяев
Науковий керівник – проф., д.біол.н. С. В.Чеботар

 
Підсекція «БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЯ»

Керівник підсекції к.біол.н., доц. В. А. Трач
Секретар – к.біол.н, доц. О. Ф. Делі
23 квітня 2024р., 14.30, дистанційно, вхід за посиланням

https://us04web.zoom.us/j/79081132626?pwd=alzEyr8cKTLUZEaWtbmQyIccrknt7s.1

Ідентифікатор: 790 8113 2626
Код доступа: 05Wh9N

Шляхи пластику на Алясці: оцінка розподілу мікропластику в талому снігу та водних біотопах Аляски.
Доповідач – студ. ІV курсу Д. В. Беспалько
Науковий керівник – к. біол.н., доц. В. А. Трач

Характеристика макропластику у пелетках мартина сріблястого (Larus argentatus) на узбережжі затоки Святого Лаврентія.
Доповідач – студ. ІV курсу А. В. Олійник
Науковий керівник – к.біол.н., доц. В. А. Трач

Характеристика електрохімічних властивостей деяких представників роду Pseudomonas
Доповідач – студ. IV курсу М. А. Марченко
Науковий керівник – к.біол.н., доц. М. Ю.  Русакова

Характеристика антимікробної активності окремих синтетичних похідних куркуміну.
Доповідач — студ. 1 курсу магістратури В. С. Білоусов
Науковий керівник - к.біол.н., доц. М. Ю. Русакова

Синтез сидерофорів у моно- та ко-культурах бактерій Чорного моря.
Доповідачі – магістр I курсу С. Мартиненко, аспірант М. Фіногенова
Науковий керівник – д.біол.н., проф. Т. О. Філіпова

Синтез вторинних метаболітів у моно- та ко-культурах бактерій родів Bacillus та Pseudomonas, виділених з мідій Чорного моря.
Доповідачі – магістр курсу М. Рогалевський, аспірант М. Фіногенова
Науковий керівник – д.біол н., проф. Т. О. Філіпова

Синантропні павуки передмістя Мідлтон (Ірландія)
Доповідач – студ. ІІІ курсу В. О. Іванов
Науковий керівник – к.біол.н., доц. О. Ф. Делі

Синантропні птахи Пересипського району м. Одеси
Доповідач – студ. ІV курсу О. А. Демішкант
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Д. А. Ківганов

Оновлений список павуків паркових зон м. Одеса.
Доповідач – студ. ІІІ курсу Д. В. Бондарчук
Науковий керівник – к.біол.н., доц. О. Ф. Делі

Огляд панцирних кліщів (Oribatida) паркових зон м. Одеса.
Доповідач – студ. ІІІ курсу Н. О. Дзівінська
Науковий керівник – к.біол.н., доц. С. Я. Підгорна

Біологічна характеристика морських актинобактерій – продуцентів біологічно-активних метаболітів.
Доповідачі – студенти  IV курсу О. Псахис-Дуденко, К. Кім
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Т. В. Гудзенко

Бактеріоцини морських лактобактерій та їх практичне значення.
Доповідач – студ. ІV курсуМ. Є. Довгополик
Науковийкерівник–к. біол. н., доц.  А. Г. Мерліч

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account