СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 "БІОЛОГІЯ".

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ - БАКАЛАВР.

 

АЛЬГОЛОГІЯ

Розробники:
Герасимюк В. П., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ АЛЬГОЛОГІЯ.
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "АЛЬГОЛОГІЯ"

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Розробники:
Гладкій Т.В., к.б.н., доцент кафедри фізіології людини та тварин
Майкова Г.В., доцент, доцент кафедри фізіології людини та тварин
Коломійчук Т.В., старший викладач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА РОГРАМА КУРСУ "АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ"

БЕЗХРЕБЕТНІ НАЗЕМНИХ ТА ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Розробники:
Радіонов Д.Б., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології
Снігірьова А.О., к.б.н., старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "БЕЗХРЕБЕТНІ НАЗЕМНИХ ТА ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "БЕЗХРЕБЕТНІ НАЗЕМНИХ ТА ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ"

БIОХIМIЯ ОНТОГЕНЕЗУ

Розробники:
Федорко Н.Л., к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БIОХIМIЯ ОНТОГЕНЕЗУ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БIОХIМIЯ ОНТОГЕНЕЗУ"

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ШКІДНИКІВ ТА ЗБУДНИКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ

Розробники:
Назарчук Ю.С., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ШКІДНИКІВ ТА ЗБУДНИКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТІЙКОСТІ РОСЛИН ДО ШКІДНИКІВ ТА ЗБУДНИКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ"

БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА (РОСЛИННИЙ СВІТ)

Розробники:
Попова О.М., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА (РОСЛИННИЙ СВІТ)"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА (РОСЛИННИЙ СВІТ)"

БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розробники:
Запорожченко О.В., к.б.н., доцент каф. біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ"

БІОСФЕРОЛОГІЯ

Розробники:
Лобков В.О., д.б.н., доцент, завідувач кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ БІОСФЕРОЛОГІЯ ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОСФЕРОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОСФЕРОЛОГІЯ"

БІОФІЗИКА

Розробники:
Запорожченко О.В., к.б.н., доцент кафедри біохімії
Петров С.А., д.б.н.,професор кафедри біохімії
Сорокін А.В., к.б.н., доцент кафедри біохімії
Будняк О.К. к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОФІЗИКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОФІЗИКА"

БІОХІМІЯ БІЛКА ТА НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

Розробники:
Чернадчук Сніжана Сергіївна, к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОХІМІЯ БІЛКА ТА НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОХІМІЯ БІЛКА ТА НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ"

БІОХІМІЯ ОСНОВНОГО І ВТОРИННОГО ОБМІНУ РОСЛИН

Розробники:
Паузер О.Б., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОХІМІЯ ОСНОВНОГО І ВТОРИННОГО ОБМІНУ РОСЛИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОХІМІЯ ОСНОВНОГО І ВТОРИННОГО ОБМІНУ РОСЛИН"

БІОХІМІЯ

Розробники:
Петров С.А., д.б.н., професор кафедри біохімії
Федорко Н.Л., к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОХІМІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОХІМІЯ"

БОТАНІКА

Розробники:
Бондаренко О.Ю., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Васильєва Т. В., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Кириленко Н.А., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Назарчук Ю.С., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Коваленко С. Г., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Попова О.М., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Ткаченко Ф.П., д.б.н., професор, зав. каф. ботаніки
Якуба І.П., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БОТАНІКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БОТАНІКА"

БОТАНІЧНІ КОЛЕКЦІЇ

Розробники:
Бондаренко О.Ю., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Немерцалов В.В., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БОТАНІЧНІ КОЛЕКЦІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БОТАНІЧНІ КОЛЕКЦІЇ"

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ

Розробники:
Сьомік Лідія Іванівна, к. б. н., доцент кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА РОГРАМА КУРСУ "ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ"

ВСП 3 ДО С/К "ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН"

Розробники:
Макаренко О.А., с.н.с., зав. кафедри фізіології людини та тварин
Майкова Г.В., доцент, доцент кафедри фізіології людини та тварин
Коломійчук Т.В., старший викладач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН"

ВСП ДО РОЗДІЛУ ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ

Розробники:
Макаренко О.А., с.н.с., зав. кафедри фізіології людини та тварин
Ткаченко М.В., к. п. н., доцент кафедри фізіології людини та тварин
Майкова Г.В., доцент, доцент кафедри фізіології людини та тварин
Павліченко О.Д., старший викладач кафедри фізіології людини та тварин Коломійчук Т.В., старший викладач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА РОГРАМА КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ"

ВСП ДО СПЕЦКУРСУ МЕТОДИ ЗООЛОГІЧНИХ ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробники:
Трач В.А., к.б.н., доцент кафедри зоології
Ковтун О.О., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології
Снігірьова А.О., к.б.н., старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології
Караванський Ю.В., старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "МЕТОДИ ЗООЛОГІЧНИХ ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "МЕТОДИ ЗООЛОГІЧНИХ ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"

ВСП (кафедра гідробіології)

Розробники:
Ковтун О.О., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ВСП "
ПИТАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ВСП "

ВСП (кафедра гідробіології)

Розробники:
Караванський Ю.В., старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА ДО "ВСП"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ВСП"

ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ

Розробники:
Будняк О.К., доцент кафедри біохімії

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ "ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЕКОЛОГІЧНА БІОХІМІЯ"

ЕНЗИМОЛОГИЯ

Розробники:
Будняк О.К.,к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ЕНЗИМОЛОГИЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЕНЗИМОЛОГИЯ"

ЗООПСИХОЛОГІЯ

Розробники:
Рижко І.Л., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА "КУРСУ ЗООПСИХОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЗООПСИХОЛОГІЯ"

ІМУНОЛОГІЯ

Розробники:
Філіпова Т.О., д.б.н., професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Гудзенко Т.В., к.б.н., доц., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІМУНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІМУНОЛОГІЯ"

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ

Розробники:
Кириленко Н.А., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В БІОЛОГІЇ"

ЛIКАРСЬКI РОСЛИНИ

Розробники:
Немерцалов В.В., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ЛIКАРСЬКI РОСЛИНИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЛIКАРСЬКI РОСЛИНИ"

МЕДИЧНА БІОХІМІЯ

Розробники:
Петров С. А., професор кафедри біохімії
Федорко Н. Л., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕДИЧНА БІОХІМІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕДИЧНА БІОХІМІЯ"

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ *

Розробники:
...

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ"

МЕТОДИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ

Розробники:
О.М. Андрієвський, к.б.н., доцент, професор кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИ СУЧАСНОЇ БІОХІМІЇ"

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ (заочне відділення)

Розробники:
Радіонов Д.Б., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ"

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Розробники:
Ружицька О. М., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ"

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ БІОКАТАЛІЗУ

Розробники:
Сорокін А.В., к.б.н., доцент кафедри біохімії
Будняк О.В., к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ БІОКАТАЛІЗУ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ БІОКАТАЛІЗУ"

МІКРОБІОЛОГІЯ

Розробники:
Іваниця В.О., д.б.н., професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Ямборко Г.В., к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МІКРОБІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МІКРОБІОЛОГІЯ"

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ

Розробники:
Бондаренко О.Ю., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Назарчук Ю.С., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ"

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ (кафедра фізіології)

Розробники:
Макаренко О.А., с.н.с., зав. кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ"

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (кафедра ботаніки)

Розробники:
Герасимюк В.П., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ"

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (кафедра гідробіології та загальної екології)

Розробники:
Ковтун О.О., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА ДО КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ"

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА

Розробники:
Назарчук Ю.С., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА"

ОСНОВИ ГІДРОЕКОЛОГІЇ

Розробники:
Александров Б.Г., д.б.н., професор, чл.-кор. НАНУ, професор кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ ГІДРОЕКОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОСНОВИ ГІДРОЕКОЛОГІЇ"

ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

Розробники:
Назарчук Ю.С., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ"

ОСНОВИ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ

Розробники:
Сьомік Л.І., к.б.н., доцент кафедри фізіології людини та тварин
Коломійчук Т.В., старший викладач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОСНОВИ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЇ"

ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ ТА ГРИБІВ

Розробники:
Ткаченко Ф.П., д.б.н., професор, зав. каф. ботаніки
Попова О.М., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ ТА ГРИБІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ ТА ГРИБІВ"

РАДІОБІОЛОГІЯ

Розробники:
Федорко Н.Л., к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "РАДІОБІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "РАДІОБІОЛОГІЯ"

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС "ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ ГІДРОБІОНТІВ"

Розробники:
Рижко І.Л., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ ГІДРОБІОНТІВ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ ГІДРОБІОНТІВ"

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС 1 "БЕЗХРЕБЕТНІ НАЗЕМНИХ ТА ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ"

Розробники:
Трач В.А., к.б.н., доцент кафедри зоології екології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "БЕЗХРЕБЕТНІ НАЗЕМНИХ ТА ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "БЕЗХРЕБЕТНІ НАЗЕМНИХ ТА ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ"

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС 2 "ОСНОВИ ІХТІОЛОГІЇ"

Розробники:
Заморов В.В., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології
Рижко І.Л., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології
Караванський Ю.В., старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ОСНОВИ ІХТІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ОСНОВИ ІХТІОЛОГІЇ"

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС 3 "ЕКОЛОГІЯ РИБ"

Розробники:
Заморов В.В., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ЕКОЛОГІЯ РИБ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ЕКОЛОГІЯ РИБ"

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС 4 "ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ ГІДРОБІОНТІВ" *

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС 4 "ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ ГІДРОБІОНТІВ"

Розробники:
...

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ ГІДРОБІОНТІВ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ "ПОПУЛЯЦІЙНА БІОЛОГІЯ ГІДРОБІОНТІВ"

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС "АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ"

Розробники:
Зінченко О. Ю., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнологі

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ "АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦКУРСУ "АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ"

СПЕЦІАЛЬНИЙ КУРС "БІОЛОГІЯ ПРОКАРІОТ"

Розробники:
Зінченко О. Ю., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Русакова М.Ю., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ "БІОЛОГІЯ ПРОКАРІОТ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦКУРСУ "БІОЛОГІЯ ПРОКАРІОТ"

СПЕЦКУРС "МІКРООРГАНІЗМИ-ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ"

Розробники:
Русакова М.Ю., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ "МІКРООРГАНІЗМИ-ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦКУРСУ "МІКРООРГАНІЗМИ-ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ"

СПЕЦКУРС "МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ІМУНІТЕТУ"

Розробники:
Гудзенко Т.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Жумінська Г.І., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ІМУНІТЕТУ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦКУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ІМУНІТЕТУ"

СПЕЦПРАКТИКУМ ДО СПЕЦКУРСУ "МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ"

Розробники:
Єлинська Н.О., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Ямборко Г.В., к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Страшнова І.В., к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Ліманська Н.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Бухтіяров А.Є., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Зінченко О.Ю., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Галкін М.Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦПРАКТИКУМУ ДО СПЕЦКУРСУ "МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ"
ПИТАННЯ ДО СПЕЦПРАКТИКУМУ "МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ"

ТЕХНОЛОГІЇ "КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ"

Розробники:
Ткаченко М.В., к. п. н., доцент кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА РОГРАМА КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ"

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробники:
Андрієвський О.М., к.б.н., доцент, професор

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ"

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ

Розробники:
Ткаченко М.В., к. п. н., доцент кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА РОГРАМА КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ"

ФІЗІОЛОГІЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН

Розробники:
Ружицька О. М., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Якуба І.П., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН"

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН

Розробники:
Ружицька О. М., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Паузер О.Б., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РОСЛИН"

ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ

Розробники:
Макаренко О.А., с.н.с., зав. кафедри фізіології людини та тварин
Коломійчук Т.В., старший викладач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ ТА ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ"

ФІЗІОЛОГІЯ ЦНС ТА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ

Розробники:
Павліченко О.Д., старший викладач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ ЦНС ТА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФІЗІОЛОГІЯ ЦНС ТА СЕНСОРНИХ СИСТЕМ"

ХРОНОБІОЛОГІЯ (гідробіологія)

Розробники:
Караванський Ю.В., старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ХРОНОБІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ХРОНОБІОЛОГІЯ

ХРОНОБІОЛОГІЯ (фізіологія)

Розробники:
Гладкій Т.В., к.б.н., доцент кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ХРОНОБІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ХРОНОБІОЛОГІЯ"

ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Розробники:
Чеботар С.В., д.б.н., старший науковий співробітник, член-кор. НААН України, завідувач кафедри генетики та молекулярної біології
Олійник Ю.М., к.б.н., доцент кафедри зоології
Підгорна С.Я., к.б.н., доцент кафедри зоології
Заморов В.В., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології
Рижко І.Л., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account