СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 "СЕРЕДНЯ ОСВІТА".

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 014.05 "БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ".

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТ - БАКАЛАВР.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
РОБОЧІ ПРОГРАМИ
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ
ДЕК
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account