СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 "СЕРЕДНЯ ОСВІТА"

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 014.05 "БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ "

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТ - БАКАЛАВР

 

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Розробники:
Гладкій Т.В., к.б.н., доцент кафедри фізіології людини та тварин
Майкова Г.В., доцент, доцент кафедри фізіології людини та тварин;
Коломійчук Т.В., старший викладач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ"

БОТАНІКА

Розробники:
Бондаренко О.Ю., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Васильєва Т. В., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Кириленко Н.А., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Назарчук Ю.С., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Коваленко С. Г. к.б.н., доцент каф. ботаніки
Попова О.М., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Ткаченко Ф.П., д.б.н., професор, зав. каф. ботаніки
Якуба І.П., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БОТАНІКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БОТАНІКА"

ВАКЦИНИ, СИРОВАТКИ І ІМУНОПРЕПАРАТИ

Розробники:
Філіпова Т.О., д.б.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ВАКЦИНИ, СИРОВАТКИ І ІМУНОПРЕПАРАТИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ВАКЦИНИ, СИРОВАТКИ І ІМУНОПРЕПАРАТИ"

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ТАБОРАХ

Розробники:
Радіонов Д.Б., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ТАБОРАХ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ТАБОРАХ"

ГЕОБОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГЕОГРАФІЇ РОСЛИН

Розробники:
Попова О.М., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ГЕОБОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГЕОГРАФІЇ РОСЛИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ГЕОБОТАНІКА З ОСНОВАМИ ГЕОГРАФІЇ РОСЛИН"

ЕКОЛОГІЯ

Розробники:
Рижко І.Л., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ЕКОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЕКОЛОГІЯ"

ІМУНОЛОГІЯ

Розробники:
Філіпова Т.О., д.б.н., професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Гудзенко Т.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІМУНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІМУНОЛОГІЯ"

ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА

Розробники:
...

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА"

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ'Я

Розробники:
Ткаченко М.В., к.пед.н., доцент кафедри фізіології людини та тварин
Радіонов Д.Б., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ'Я"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ'Я"

МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ

Розробники:
Задєрей Н.С., к.б.н., доцент
Радіонов Д.Б., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИКА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З БІОЛОГІЇ"

МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІЇ

Розробники:
Зінченко О.Ю., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Ямборко Г.В., к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Мерліч А.Г., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВІРУСОЛОГІЇ"

МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ

МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ

Розробники:
...

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ"

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ

Розробники:
Васильєва Т. В., к.б.н., доцент каф. ботаніки
Назарчук Ю.С., к.б.н., доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА З БОТАНІКИ"

ОСНОВИ АКВАРІУМІСТИКИ

Розробники:
Караванський Ю.В., старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ АКВАРІУМІСТИКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОСНОВИ АКВАРІУМІСТИКИ"

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

Розробники:
Радіонов Д.Б., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ"

ОСНОВИ КОГНІТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Розробники:
Ткаченко М.В., к. п. н., доцент кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА РОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ КОГНІТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОСНОВИ КОГНІТИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ"

ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ

Розробники:
Назарчук Ю.С., канд. біол. наук, доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕННЯ"

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДО КУРСУ "ОСНОВИ ЛАНДШАФТНОГО ОЗЕЛЕНЕНН

САНІТАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

Розробники:
...

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "САНІТАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "САНІТАРНА МІКРОБІОЛОГІЯ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ"

ХРОНОБІОЛОГІЯ

Розробники:
Караванський Ю.В., старший викладач кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ХРОНОБІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ХРОНОБІОЛОГІЯ"

ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Розробники:
Чеботар С.В., д.б.н., старший науковий співробітник, член-кор. НААН України, завідувач кафедри генетики та молекулярної
біології
Підгорна С.Я., к.б.н., доцент кафедри зоології
Заморов В.В., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології
Рижко І.Л., к.б.н., доцент кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, БІОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ"

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account