ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАГІСТРИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ

       

РОЗКЛАД

іспитів та заліків ЗИМОВОЇ екзаменаційної сесії 2018-2019 навч. року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету  

 

Курс

Дисципліна

Іспит/ залік

Термін здачі

Аудиторія

Прізвище викладача

Спеціальність 091 Біологія  МАГІСТРИ

1

Біоетика та біологічна безпека

залік

31.10.18

79

Білоконь С.В.

Основи наук.дослджень та орг.науки

залік

02.11.18

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Галкін Б.М.

Генетика популяцій та еволюція

залік

09.11.18

79

Січняк О.Л.

Сучасна філософія науки

іспит

10.12.18

82

Райхерт К.В., Загребельна О.Т.

Цивільний захист і охорона праці

іспит

13.12.18

каф. мед.зн.

Гвоздій С.П., Баштан С.О.

Педагогіка і психологія вищої школи

іспит

17.12.18

82

Прокоф`єва Л.Б., Чернявська .П.

Генетика людини

іспит

19.12.18

79

Мірось С.Л., Білоконь С.В.

Біомоніторинг та екологічна експертиза

іспит

21.12.18

22

Стойловський В.П., Ківганов Д.А.

2

Науково-дослідна практика

Д.залік

16.07.18

32

група викладачів

Асистентська практика

Д.залік

24.10.18

32

група викладачів

Спецсемінар до магістерської роботи

залік

08.11.18

Пробл.лаб.

група викладачів

Менеджмент науки і інтелектуальна вл.

залік

19.11.18

16

Федорко М.С., Литвиненко К.О.

С/к 1 (за спеціалізацією)

залік

28.11.18

кафедри

група викладачів

С/к2 (за спеціалізацією)

залік

29.11.18

кафедри

група викладачів

С/к3 (за спеціалізацією)

іспит

03.12.18

кафедри

група викладачів

С/к4 (за спеціалізацією)

іспит

06.12.18

кафедри

група викладачів

                                                                                      

Декан факультету     
Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
Соколова Н.П.               
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

           

РОЗКЛАД

іспитів та заліків ЗИМОВОЇ екзаменаційної сесії 2018-2019 навч. року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету  

 


Курс

Дисципліна

Іспит/залік

Термін здачі

Аудиторія

Прізвище викладача

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія  МАГІСТРИ

1

Стовбурові клітини та їх застосування

залік

01.10.18

32

Гудзенко Т.В.

Основи наук.дослджень та орг.науки

залік

02.11.18

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Галкін Б.М.

Синтетична біологія

залік

28.11.18

Пробл.лаб.

Галкін Б.М.

Біологічні сенсори та діагностикуми

іспит

10.12.18

Пробл.лаб.

Русакова М.Ю., Жумінська Г.І.

Цивільний захист і охорона праці

іспит

13.12.18

каф. мед.зн.

Гвоздій С.П., Баштан С.О.

Педагогіка і психологія вищої школи

іспит

17.12.18

82

Прокоф`єва Л.Б., Чернявська .П.

Геноміка, протеоміка та метаболоміка

іспит

19.12.18

32

Ліманська Н.В., Зінченко О.Ю.

Основи методології біотех. досліджень

іспит

21.12.18

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Галкін М.Б.

2

Науково-дослідна практика

Д.залік

16.07.18

32

Галкін М.Б.

Асистентська практика

Д.залік

24.10.18

32

Лісютіна Л.А.

Спецсемінар до магістерської роботи

залік

08.11.18

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О.

Біологічно активні пептиди

залік

26.11.18

32

Гудзенко Т.В.

Імунобіотехнологя

залік

28.11.18

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О.

Біодеградація ксенобіотитків

залік

29.11.18

Пробл.лаб.

Галкін Б.М.

Біоетика , біобезпека та біозахист

іспит

03.12.18

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Ліманська Н.В.

Метагеномний аналіз мікроорганізмів

іспит

06.12.18

7

Васильєва Н.Ю., Ямборко Г.В.

 

Декан факультету                                                                                                                                                                                                                                              доц. Заморов В. В.

Начальник навчальної частини                                                                                                                                                                                                                              Соколова Н.П.

БАКАЛАВРИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА [ БІОЛОГІЯ ]

 

Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 1 семестр 2018-2019 навчального року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

 

Курс

Дисципліна

Іспит/залік

Термін здачі

Прізвище викладача

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія)  БАКАЛАВРИ

1

Ґрунтознавство

залік

11.10.18

Тригуб В.І.

Основи медичних знань та загальний догляд

іспит

18.10.18

Устянська О.В./Пєнов В.В.

Основи валеології

залік

08.11.18

Пєнов В.В.

Актуальні питання історії та культури України

іспит

16.11.18

Бачинська О.А./Лопуга О.І.

Історія біології

залік

06.12.18

Кузнецов В.А.

Етика

залік

11.12.18

Голубович І.В.

Філософія

іспит

17.12.18

Загребельна О.Т./Райхерт К.В.

Загальна та неорганічна хімія

залік

08.11.18

Хитрич М.В.

2

Українська мова за професійним спрямуванням

іспит

13.11.18

Семененко О.Ю./Кіщенко А.М.

Фізика

іспит

23.11.18

Орловська С.Г., Сидоров О.Є.

Анатомія людини

іспит

18.12.18

Гладкій Т.В., Коломічук Т.В.

Геоботаніка з основами географії рослин

залік

20.12.18

Попова О.М.

Педагогіка

іспит

26.12.18

Нагорна Н.В., Цокур О.С.

Технології колекційного розвиваючого навчання

залік

27.12.18

Ткаченко М.В.

Основи акваріумістики

залік

28.12.18

Караванський Ю.В.

 

Декан факультету     
Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
Соколова Н.П.               
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ

 

Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 1 семестр 2018-2019 навчального року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

 

Курс

Дисципліна

Іспит/
залік

Термін здачі

Прізвище викладача

Спеціальність „Біологія”  091 БАКАЛАВРИ

1

Ґрунтознавство

залік

09.10.18

Тригуб В.І.

Основи вищої математики

залік

08.11.18

Керекеша Д.П.

Акт. питання історії та культури України

іспит

23.11.18

Вінцковський Т.С./Лопуга О.І.

Латинська мова

залік

06.12.18

Стратулат Л.О./Миронова Л.А.

Анатомія людини

іспит

18.12.18

Гладкій .В./Майкова Г.В.

Загальна та неорганічна хімія

іспит

26.12.18

Шматкова Н.В./Хитрич М.В.

Спецпереклад або Інстр. мет. досліджень

залік

27.12.18

Котлярова Л.Б./Галкін М.Б.

2

Навчальна практика з ботаніки

Д.залік

09.07.18

Васильєва Т.В.

Політологія

залік

05.10.18

Хрустинський О.В.

Хронобіологія

залік

01.11.18

Гладкій Т.В.

Українська мова за проф. спрям.

іспит

13.11.18

Семененко О.Ю./Кіщенко А.М.

Хімія органічна

іспит

28.11.18

Федько Н.Ф./Ведута В.В.

Основи мед. знань та основи валеології

залік

30.11.18

Устянська О.В./Пєнов В.В.

Основи гідро екології

іспит

07.12.18

Александров Б.Г./Радіонов Д.Б.

Зоопсихологія або Осн. ландш. озел.

залік

18.12.18

Рижко І.Л./Назарчук Ю.С.

3

Навчальна практика з зоології

Д.залік

09.07.18

Стойловський В.П./Ківганов Д.А

С/к

залік

26.10.18

група викладачів

Мікробіологія

іспит

16.11.18

Іваниця В.О./Ямборко Г.В.

Іноземна за професійним спрямуванням

іспит

21.11.18

Любімова Н.Л./Котлярова Л.Б. /Ковальчук О.К.

Біохімія

іспит

22.11.18

Петров С.А./Чернадчук С.С.

Спецпереклад або Генетична інженерія

залік

20.12.18

Любімова Н.Л./Чеботар С.В.

Фізіологія людини та тварин

залік

21.12.18

Гладкій Т.В.

Екологія

іспит

27.12.18

Стойловський В.П./Чернічко К.Й.

4

Навчальна практика зі спеціалізації

Д.залік

10.07.18

група викладачів

Осн. пед. майстерності та нов. тех. навч.

іспит

31.10.18

Прокофєва Л.Б./Нагорна Н.В.

Біотехнологія

залік

05.11.18

Задерей Н.С.

Антропогенез або Фармакогенетика

залік

13.11.18

Олійник Ю.М./Задерей Н.С./Білоконь С.В.

Спецпереклад або Біосферологія

залік

11.12.18

Любімова Н.Л./Долбіна К.Д. /Лобков В.О.

Біофізика

іспит

19.12.18

Сорокін А.В./Будняк О.К.

С/к

залік

19.12.18

група викладачів

Методика викладання біології і хімії

іспит

21.12.18

Радіонов Д.Б./Іванченко П.О.

Імунологія

іспит

26.12.18

Філіпова Т.О./Гудзенко Т.В.

 

Декан факультету     
Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
Соколова Н.П.               
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ [СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ]

 

Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 1 семестр 2018-2019 навчального року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

 

Курс

Дисципліна

Іспит/залік

Термін здачі

Прізвище викладача

Спеціальність „Біологія”  091 БАКАЛАВРИ (скорочений термін навчання)

1

Основи охорони праці

залік

26.09.18

Устянська О.В.

Політологія

залік

05.10.18

Хрустинський О.В.

Основи вищої математики

залік

05.11.18

Керекеша Д.П.

Акт.і питання історії та культури України

іспит

23.11.18

Вінцковський Т.С./Лопуга О.І.

Основи ландшафтного озеленення

залік

18.12.18

Назарчук Ю.С.

Загальна та неорганічна хімія

іспит

26.12.18

Шматкова Н.В./Хитрич М.В.

Зоологія

іспит

28.12.18

Трач В.А./Стойловський В.П.

2

Навчальна практика з зоології та ботаніки

Д.залік

09.07.18

Чернічко К.Й./Васильєва Т.В.

С/к

залік

26.10.18

група викладачів

Біохімія

іспит

20.11.18

Петров С.А./Чернадчук С.С.

Фізіологія та біохімія рослин

іспит

06.12.18

Ружицька О.М. Якуба І.П

Основи гідро екології

іспит

07.12.18

Александров Б.Г./Радіонов Д.Б.

Філософія

іспит

17.12.18

Загребельна О.Т./Райхерт К.В.

Фізіологія людини та тварин

залік

21.12.18

Гладкій Т.В.

Екологія

іспит

27.12.18

Стойловський В.П./Чернічко К.Й.

3

Навчальна практика зі спеціалізації

Д.залік

09.07.18

група викладачів

Біотехнологія

залік

05.11.18

Задерей Н.С.

Мікробіологія

іспит

16.11.18

Іваниця В.О./Ямборко Г.В.

Біофізика

іспит

19.12.18

Сорокін А.В./Будняк О.К.

С/к

залік

19.12.18

група викладачів

Методика викладання біології і хімії

іспит

21.12.18

Радіонов Д.Б./Іванченко П.О.

Імунологія

іспит

26.12.18

Філіпова Т.О./Галкін М.Б.

 

Декан факультету     
Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
Соколова Н.П.               
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

 

Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 2 семестр 2018-2019 навчального року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

 

Курс

Дисципліна

Іспит/залік

Термін здачі

Прізвище викладача

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія  БАКАЛАВРИ

1

Хімія аналітична

залік

01.11.18

Рохлицька О.М.

Акт. питання історії та культури України

іспит

23.11.18

Вінцковський Т.С./Лопуга О.І.

Вища математика

залік

27.11.18

Кольцова Л.Л.

Латинська мова

залік

27.11.18

Сидорук О.Ю.

Анатомія і фізіологія рослин

іспит

07.12.18

Якуба І.П., Паузер О.Б.

Методи біотехнологічних досліджень

залік

20.12.18

Галкін М.Б.

Загальна та неорганічна хімія

іспит

26.12.18

Шматкова Н.В./Хитрич М.В.

2

Політологія

залік

05.10.18

Хрустинський О.В.

Українська мова за професійним спрям.

іспит

13.11.18

Семененко О.Ю./Кіщенко А.М.

Хімія органічна

іспит

28.11.18

Федько Н.Ф./Ведута В.В.

Контроль та керування біотехнологічними процесами

залік

16.11.18

Сидоров О.Є.

Біологія індивідуального розвитку.Гістологія

залік

06.12.18

Олійник Ю.М.

Обчислювальна математика

залік

13.12.18

Леончик Ю.М.

Методи біотехнологічних досліджень

іспит

26.12.18

Галкін М.Б., Філіпова Т.О.

3

Мат. методи та мат. моделювання

залік

02.11.18

Васильєва Н.Ю.

Молекулярна біологія

іспит

15.11.18

Чеботар Г.О., Чеботар С.В.

Іноземна мова

іспит

22.11.18

Любімова Н.Л./Котлярова Л.Б.

Загальна мікробіологія та вірусологія

залік

17.12.18

Зінченко О.Ю.

Процеси та апарати біотех. виробництв

залік

18.12.18

Зиков О.В.

Екологія

залік

21.12.18

Стойловський В.П.

Генетика

іспит

26.12.18

Січняк О.Л./Задерей Н.С.

Молекулярна мікробіологія

іспит

27.12.18

Галкін М.Б./Філіпова Т.О.

Технологічна практика

залік

02.07.18

Васильєва Н.Ю.

4

Імунологія

іспит

17.10.18

Гудзенко Т.В./Філіпова Т.О.

Економіка та організація біотех.вироб.

залік

30.10.18

Дюков В.П.

Проектування біотех. виробництв

залік

03.12.18

Ямборко Г.В.

Інженерна ензимологія

залік

26.12.18

Галкін Б.М.

Спецпереклад

залік

26.12.18

Котлярова Л.Б.

Біоенергетика та екологічна біотех.

іспит

27.12.18

Галкін М.Б./Філіпова Т.О.

Генетична інженерія мікроорганізмів

іспит

28.12.18

Жумінська Г.І./Гудзенко Т.В.

Біоінформатика

іспит

28.12.18

Васильєва Н.Ю./Ямборко Г.В.

 

Декан факультету     
Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
Соколова Н.П.               
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 216 САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 1 семестр 2018-2019 навчального року 

для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

 

Спеціальність 216 Садово-паркове господарство БАКАЛАВРИ

1

Озеленення інтер`єру і фітодизайн

залік

07.11.18

Назарчук Ю.С.

Загальна та неорганічна хімія

залік

08.11.18

Хитрич М.В.

Актуальні питання історії та культури України

іспит

16.11.18

Бачинська О.А./Лопуга О.І.

Етика

залік

11.12.18

Голубович І.В.

Філософія

іспит

17.12.18

Загребельна О.Т./Райхерт К.В.

Ґрунтознавство з основами геології

іспит

27.12.18

Біланчин Я.М., Тригуб В.І.

Декан факультету     
Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
Соколова Н.П.               

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ