Літні школи надають їх участникам можливість пройти короткий інтенсивний курс навчання, і дають відмінний досвід соціальної взаємодії та навички командної роботи. У таких школах вас  познайомлять з новими дослідницькими методиками, науковими напрямками  і з основами проектного менеджменту. Участь у таких школах  - це, крім іншого, відмінна можливість відточити ваші професійні навички і розширити коло колег для безпосереднього спілкування і взаємодії !

  

 

ОГОЛОШЕННЯ

XІІІ МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ

«МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ»

Одеса, 2018

 

З   4 по 23 червня 2018 року Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Товариство мікробіологів України та Спілка біологів і біотехнологів Одеси проводять XІІІ Міжнародну Літню школу-конференцію з Молекулярної мікробіології та біотехнології. Основний тематичний напрям - Біоінформатика.

У роботі Літньої школи візьмуть участь лектори із України та інших країн, а також випускники університетів України, що працюють за кордоном. Для учасників знання англійської мови обов'язкове.

          В межах Міжнародної Літньої школи з 20 по 23 червня буде проведено Міжнародну конференцію для молодих учених «Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології».

До участі у Літній школі запрошуються молоді вчені та аспіранти. Для молодих учених з академічних інститутів та університетів України участь безкоштовна. Організаційний внесок для інших учасників сплачується у розмірі 100 Євро (у гривнах за курсом нацбанку).

Заявки на участь у Літній школі надсилати до 10 травня на електронну адресу  <tatkamic@gmail.com>; відповідальному секретареві Літньої школи Наталії Васильєвій.

Заявку для участі у Літній школі подавати у вигляді документа Microsoft Word (*.doc(x) ), обов’язково вказати П.І.Б. (українською та англійською або англійською для іноземних учасників), вік, посаду або рік навчання в аспірантурі, установу, спеціальність, наукові інтереси.

Кількість учасників школи обмежена. Конкурсний відбір для участі у школі завершується 11 травня.  

Зверніть увагу, що крім занять у Літній школі учасники можуть взяти участь у Міжнародній конференції «Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології» та виступити з презентацією результатів власних досліджень, або заочно.  

Усі витрати на відрядження несе сторона, що направляє (дорога, проживання, харчування).

Заняття проводяться на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ за адресою Одеса, пров. Шампанський, 2.

 

 

ЗАЯВКА

на участь у ХІІІ Міжнародній літній школії

 

Прізвище, ім’я та по батькові (укр. та англ) _________________________________

_____________________________________________________________________

Рік народження_____________ Спеціальність_______________________________

Місце роботи та посада_________________________________________________

_____________________________________________________________________

(повна назва установи, поштова адреса, телефон, е-mail)

Контактна адреса ______________________________________________________ _____________________________________________________________________

Наукові інтереси_______________________________________________________

 

  

 Міжнародна конференція для молодих учених

«Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології»

20 по 23 червня

 

Заїзд та поселення  – 20 червня (для тих, хто не бере участь у Літній школі).

Відкриття конференції  - 21 червня.

Робочі засідання конференції 20-21 червня.

Від'їзд – 23 червня.

Робоча мова конференції – англійська.

Кінцевий термін подачі заявок та текстів доповідей – 31 травня 2018 року. За результатами буде надруковано матеріали конференції. Відібрані кращі роботи будуть рекомендовані до друку у науковому журналі Мікробіологія і біотехнологія.

Організаційний внесок у розмірі 250 грн. за очну участь, або 125 грн. за заочну участь сплачується до 31 травня 2018 року.   

Заявку на участь у Міжнародній конференції та текст доповіді надсилати на електронну адресу <volandaron@ukr.net>; відповідальному секретареві конференції Миколі Галкіну.

Вимоги до тексту доповіді: Текст доповіді до 4 сторінок повинен бути збережений у форматі Word 97-2003 (*.doc) (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал автоматичний, не більше 30 рядків на сторінці, поля по 2 см). Назва файлу повинна містити прізвище першого автора.

 Обов'язкова структура доповіді: індекс УДК; прізвища та імена авторів (прізвище доповідача підкреслити), НАЗВА ДОПОВІДІ, офіційна назва установи, поштова адреса, електронна адреса; реферат (до 200 слів); ключові слова (не більше п’яти); текст доповіді має включати такі складові: вступ; матеріали і методи; результати та їх обговорення; висновки; список літератури. Латинські біологічні назви видів, родів подаються курсивом латиницею. Посилання на літературу подаються у тексті статті цифрами у квадратних дужках. Таблиці мають бути компактними, мати порядковий номер. Рисунки виконуються у вигляді чітких креслень (за допомогою комп’ютерного графічного редактора у форматі Word, TIF, JPG). Прохання не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень. Оргкомітет залишає за собою право редагувати тексти доповідей, які оформлені не згідно з зазначеними вимогами.

  

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній конференції 

«Сучасні проблеми мікробіології та біотехнології»

 

Прізвище, ім’я та по батькові (укр. та англ мовами)  _____________________________________________________________________

Місце роботи _________________________________________________________ _____________________________________________________________________

(повна назва установи, поштова адреса, телефон, факс, E-mail)

Контактна адреса та е-mail ______________________________________________ _____________________________________________________________________

Назва доповіді, автори (прізвище доповідача підкреслити) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форма участі__________________________________________________________                                                              

                                                (усна доповідь, постер, заочна)

 

БАНКІВСЬКІ ЗЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ  ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ВНЕСКІВ У ГРИВНЯХ:

 

Громадська організація «Спілка біологів і  біотехнологів Одеси»  (ГО «СББО»)  

Банк: Філія Южного  ГРУ ПАТ  КБ Приватбанк м. Одеса

р/р 26007060307205   ЄДРПОУ:    35357166 МФО 328704 

Призначення платежу: “Організаційний внесок за участь у конференції «Сучасні проблеми мікробіології і біотехнології»” або   “Організаційний внесок за участь у Літній школі" обов'язково вказати прізвище учасника.

Банківські реквізити для переказу організаційних внесків у євро:

BENEFICIARY: POOSSB”, 

(PABLIC ORGANIZATION – „ODESSA SOCIETY OF   BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGISTS”)

ACCOUNT: 2600 4 054 412 239

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK

ADRESS OF THE BENEFICIARY”S BANK:

DNEPROPETROVSK, UKRAINE, FOR ODESSA BRANCH

S.W.I.F.T.: PBAN UA 2X

INTERMEDIARY BANK: JP Morgan Chase Bank AG

S.W.I.F.T.:  CHASDEFX

ADRESS OF THE INTERMEDIARY BANK:

FRANKFURT

CORRESPONDENT ACCOUNT: 6231605145

DETAILS OF PMNT____________________(призначення платежу)

 

 А Р Х И В :

XII ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 29 травня- 23 червня 2017 р.
XI МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА ___ 2016 р.

Фото...

Читати...

X МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 4 - 20 червня 2015 р.
IX ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 9 - 21 червня 2014 р.
VIII ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 27 травня- 14 червня 2013 р.
VII ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 5 - 11 червня 2012 р.
VI ЛІТНЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦІЯ "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 24 травня - 11 червня 2011 р.
V ЛІТНЯ ШКОЛА "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 11 - 28 травня 2010 р.
IV ЛІТНЯ ШКОЛА "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 4 - 16 травня 2009 р.
IIІ ЛІТНЯ ШКОЛА "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 12-30 ТРАВНЯ 2008 р.
II ЛІТНЯ ШКОЛА "МОЛЕКУЛЯРНА МІКРОБІОЛОГІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ" ОДЕСА 14-26 ТРАВНЯ 2007 р.