ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ

Розробники:
Петров С.А., д.б.н., професор кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ"

 
МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розробники:
Андрієвський О.М., к.б.н., доцент, професор кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ"

 
СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ

Розробники:
Ліманська Н.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Січняк О.Л., к.б.н., доцент кафедри генетики
Чернадчук С.С., к.б.н., доцент кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ"

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ

АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ ТА ПРОБІОТИКИ

Розробники:
Зінченко О.Ю., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ ТА ПРОБІОТИКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ ТА ПРОБІОТИКИ"

 
БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Розробники:
Галкін М.Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"

 
БІОІНФОРМАТИКА

Розробники:
Васильєва Н.Ю., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОІНФОРМАТИКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОІНФОРМАТИКА"

 
БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТИКУМИ

Розробники:
Русакова М.Ю., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТИКУМИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОЛОГІЧНІ СЕНСОРИ ТА ДІАГНОСТИКУМИ"

 
БІОТЕХНОЛОГІЯ КЛІТИН ТА ТКАНИН

Розробники:
Гудзенко Т.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОТЕХНОЛОГІЯ КЛІТИН ТА ТКАНИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОТЕХНОЛОГІЯ КЛІТИН ТА ТКАНИН"

 
БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Розробники:
Теслюк Н.І. к. б. н.,  с.н.с. кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН"

 
ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Розробники:
Жумінська Г.І., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ"

 
ГЕНОМІКА, ПРОТЕОМІКА ТА МЕТАБОЛОМІКА

Розробники:
Ліманська Н.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ГЕНОМІКА, ПРОТЕОМІКА ТА МЕТАБОЛОМІКА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ГЕНОМІКА, ПРОТЕОМІКА ТА МЕТАБОЛОМІКА"

 
ІМОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ

Розробники:
Галкін М.Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІМОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІМОБІЛІЗАЦІЯ КЛІТИН ТА ФЕРМЕНТІВ"

 
ІМУНОБІОТЕХНОЛОГІЯ

Розробники:
Філіпова Т.О., д.б.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІМУНОБІОТЕХНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІМУНОБІОТЕХНОЛОГІЯ"

 
ІНЖЕНЕРНА ЕНЗИМОЛОГІЯ

Розробники:
Галкін Б.М., д.б.н., професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІНЖЕНЕРНА ЕНЗИМОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІНЖЕНЕРНА ЕНЗИМОЛОГІЯ"

 
МЕТАГЕНОМНИЙ АНАЛІЗ

Розробники:
Васильєва Н.Ю., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТАГЕНОМНИЙ АНАЛІЗ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТАГЕНОМНИЙ АНАЛІЗ"

 
МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ

Розробники:
Ямборко Г.В., к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ"

 
ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВІРУСОЛОГІЇ

Розробники:
Жумінська Г.І., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВІРУСОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВІРУСОЛОГІЇ"

 
СИНТЕТИЧНА БІОЛОГІЯ

Розробники:
Галкін М.Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "СИНТЕТИЧНА БІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "СИНТЕТИЧНА БІОЛОГІЯ"

 
СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Розробники:
Гудзенко Т.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ"

 
ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Розробники:
Ямборко Г.В., к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ТЕХНОЛОГІЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА"

 
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

Розробники:
Філіпова Т.О., д.б.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА КОСМЕТОЛОГІЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ"

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account