ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ

Розробники: 
Петров С.А., д.б.н., професор кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ НАУКИ"

СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ

Розробники:
Ліманська Н.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОЛОГІЇ"

 
МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Розробники:
Андрієвський О.М., к.б.н., доцент, професор кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, АНАЛІЗ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ"

 

ДИСЦИПЛІНА ЗА ВИБОРОМ №1

АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ

Розробники:
Зінченко О.Ю., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "АНТИМІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ"

БІОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ В НАУКОВІЙ І ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Розробники:
Немерцалов В.В., к.б.н, доцент каф. ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ В НАУКОВІЙ І ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОЛОГІЧНІ КОЛЕКЦІЇ В НАУКОВІЙ І ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ"

 
БІОПЛІВКИ

Розробники:
Галкін М.Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОПЛІВКИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОПЛІВКИ"

 
ЕНЕРГЕТИКА ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Розробники:
Александров Б.Г., д.б.н., професор, чл.-кор. НАНУ, професор кафедри гідробіології та загальної екології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ЕНЕРГЕТИКА ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ЕНЕРГЕТИКА ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ"

 
МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ

Розробники:
Галкін М.Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕТАБОЛІЗМ МІКРООРГАНІЗМІВ"

 
ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН

Розробники:
Макаренко О.А., професор, завідувач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН"

 

ДИСЦИПЛІНА ЗА ВИБОРОМ №2

БІОМОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Розробники:
Стойловський В.П., д.б.н., професор, завідувач кафедри зоології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОМОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОМОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА"

 
БІОСЕНСОРИ

Розробники:
Русакова М.Ю., к. б. н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "БІОСЕНСОРИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "БІОСЕНСОРИ"

 
МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ МІКРООРГАНІЗМІВ

Розробники:
Ліманська Н.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ МІКРООРГАНІЗМІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ МІКРООРГАНІЗМІВ"

 
ФІТОПАТОЛОГІЯ (ЦЕНОТИЧНІ АСПЕКТИ)

Розробники:
Ткаченко Ф.П., д.б.н., професор, завідувач кафедри ботаніки

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ФІТОПАТОЛОГІЯ (ЦЕНОТИЧНІ АСПЕКТИ)"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ФІТОПАТОЛОГІЯ (ЦЕНОТИЧНІ АСПЕКТИ)"

 

ДИСЦИПЛІНА ЗА ВИБОРОМ №3

ГІБРИДОМИ І МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА

Розробники:
Філіпова Т.О., д.б.н., професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ГІБРИДОМИ І МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ГІБРИДОМИ І МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА"

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІОЛОГІЇ

Розробники:
Леончик Е. Ю. к. ф.-м. н, доцент кафедри математичного аналізу

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІОЛОГІЇ"

 
МЕХАНІЗМ БІОДЕГРАДАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ

Розробники:
Галкін М.Б., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МЕХАНІЗМ БІОДЕГРАДАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МЕХАНІЗМ БІОДЕГРАДАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ"

 
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Розробники:
Петров С.А., д.б.н., професор кафедри біохімії

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН"

 
ПРИКЛАДНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Розробники:
Ямборко Г.В., к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ПРИКЛАДНА МІКРОБІОЛОГІЯ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ПРИКЛАДНА МІКРОБІОЛОГІЯ"

 
ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Розробники:
Макаренко О.А., професор, завідувач кафедри фізіології людини та тварин

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ТИПОВІ ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ"

 

 ДИСЦИПЛІНА ЗА ВИБОРОМ №4

ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Розробники:
Жумінська Г.І., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ"

 
ГЕНОМІКА (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ)

Розробники:
Чеботар С.В., д.б.н., старший науковий співробітник, член-кор. НААН України, завідувач кафедри генетики та молекулярної біології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "ГЕНОМІКА (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ)"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "ГЕНОМІКА (ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ)"

 
МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ

Розробники:
Гудзенко Т.В., к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МІКРОБІОМ ЛЮДИНИ"

 
МІКРОБНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ

Розробники:
Ямборко Г.В., к.т.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології

РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ "МІКРОБНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ"
ПИТАННЯ ДО КУРСУ "МІКРОБНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ"

 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account