ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАГІСТРИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014.05 БІОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ ЗДОРОВ`Я

РОЗКЛАД

іспитів та заліків ЗИМОВОЇ екзаменаційної сесії 2019-2020 навч. року

для студентів БІОЛОГІЧНОГО факультету

Курс

Дисципліна

Іспит

залік

Термін здачі

Аудиторія

Прізвище викладача

Спеціальність 014 Середня освіта (014.05 Біологія та основи здоров`я) МАГІСТРИ

1

Основи наук.дослджень та орг.науки

залік

06.11.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Галкін Б.М.

Біологія людини

залік

20.11.19 (останнє заняття)

79

Мірось С.Л.

Біоетика та біологічна безпека

залік

03.12.19 (останнє заняття)

79

Білоконь С.В.

Інноваційні технології навчання біології

іспит

16.12.19 (10.00 год.)

каф. мед.зн.

Гвоздій С.П., Баштан С.О.

Цивільний захист і охорона праці

іспит

18.12.19 (10.00 год.)

каф. мед.зн.

Гвоздій С.П., Баштан С.О.

Педагогіка і психологія вищої школи

іспит

20.12.19 (12.50 год.)

82

Прокоф`єва Л.Б., Чернявська .П.

Психофізіологія

іспит

23.12.19 (10.00год.)

18

Павліченко О.Д., Макаренко О.А.

Декан факультету доц.      Заморов В. В.               Начальник навчальної частини        Соколова Н.П.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ

          РОЗКЛАД

іспитів та заліків ЗИМОВОЇ екзаменаційної сесії 2019-2020 навч. року

для студентів БІОЛОГІЧНОГО факультету  (ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ)

 

Курс

Дисципліна

Іспит

залік

Термін здачі

Аудиторія

Прізвище викладача

Спеціальність 091 Біологія  МАГІСТРИ

1 Біологія

Основи наук.дослджень та орг.науки

залік

06.11.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Галкін Б.М.

Біоетика та біологічна безпека

залік

03.12.19 (останнє заняття)

79

Білоконь С.В.

Генетика популяцій та еволюція

залік

04.12.19 (останнє заняття)

79

Січняк О.Л.

Сучасна філософія науки

іспит

16.12.19 (14.20 год.)

82

Журавльова –Готинян В.В., Райхерт К.В.

Цивільний захист і охорона праці

іспит

18.12.19 (10.00 год.)

каф. мед.зн.

Гвоздій С.П., Баштан С.О.

Педагогіка і психологія вищої школи

іспит

20.12.19 (12.50 год.)

82

Прокоф`єва Л.Б., Чернявська .П.

Генетика людини

іспит

23.12.19 (11.20 год)

79

Мірось С.Л., Білоконь С.В.

Біомоніторинг та екологічна експертиза

іспит

26.12.19 (11.20 год)

22

Стойловський В.П., Ківганов Д.А.

1 Мікробіологія та вірусологія

Біоінформатика

залік

15.10.19 (останнє заняття)

7

Васильєва Н.Ю.

Основи наук.дослджень та орг.науки

залік

06.11.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Галкін Б.М.

Синтетична біологія

залік

04.12.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Галкін Б.М.

Віруси прокаріот

залік

05.12.19 (останнє заняття)

32

Іваниця Т.В., Ямборко Г.В.

Основи методології біотех. досліджень

іспит

16.12.19 (14.20 год.)

Пробл.лаб.

Галкін Б.М., доц. Русакова М.Ю.

Цивільний захист і охорона праці

іспит

18.12.19 (10.00 год.)

каф. мед.зн.

Гвоздій С.П., Баштан С.О.

Педагогіка і психологія вищої школи

іспит

20.12.19 (12.50 год.)

82

Прокоф`єва Л.Б., Чернявська Т.П.

Геноміка, протеоміка та метаболоміка

іспит

23.12.19 (11.20 год)

32

Ліманська Н.В., Зінченко О.Ю.

2

Науково-дослідна практика

Д.залік

02.09.19

кафедри

група викладачів

Асистентська практика

Д.залік

21.10.19

кафедри

група викладачів

Спецсемінар до магістерської роботи

залік

31.10.19 (останнє заняття)

кафедри

група викладачів

Менеджмент науки і інтелектуальна вл.

залік

18.11.19 (останнє заняття)

105

Федорко М.С., Литвиненко К.О.

С/к3 (за спеціалізацією)

іспит

02.12.19

кафедри

група викладачів

С/к4 (за спеціалізацією)

іспит

05.12.19

кафедри

група викладачів

С/к2 (за спеціалізацією)

залік

27.,2812.19 (останнє заняття)

кафедри

група викладачів

С/к 1 (за спеціалізацією)

залік

27,28.12.19 (останнє заняття)

кафедри

група викладачів

 

Декан факультету                           доц. Заморов В. В.                                                                                Начальник навчальної частини             Соколова Н.П.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

РОЗКЛАД

іспитів та заліків ЗИМОВОЇ екзаменаційної сесії 2019-2020 навч. року

для студентів БІОЛОГІЧНОГО факультету (ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ)  

Курс

Дисципліна

Іспит

залік

Термін здачі

Аудиторія

Прізвище викладача

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія  МАГІСТРИ

1

Стовбурові клітини

залік

09.10.19 (останнє заняття)

7

Гудзенко Т.В., Мерліч А.Г.

Основи наук.дослджень та орг.науки

залік

06.11.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Галкін Б.М.

Синтетична біологія

залік

04.12.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Галкін Б.М.

Віруси прокаріот

залік

05.12.19 (останнє заняття)

32

Іваниця Т.В.

Основи методології біотех. досліджень

іспит

16.12.19 (14.20 год.)

Пробл.лаб.

Галкін Б.М., доц. Русакова М.Ю.

Цивільний захист і охорона праці

іспит

18.12.19 (10.00 год.)

каф. мед.зн.

Гвоздій С.П., Баштан С.О.

Педагогіка і психологія вищої школи

іспит

20.12.19 (12.50 год.)

82

Прокоф`єва Л.Б., Чернявська Т.П.

Геноміка, протеоміка та метаболоміка

іспит

23.12.19 (11.20 год)

32

Ліманська Н.В., Зінченко О.Ю.

2

Науково-дослідна практика

Д.залік

02.09.19

32

Ліманська Н.В.

Асистентська практика

Д.залік

21.10.19

32

Русакова М.Ю.

Спецсемінар до магістерської роботи

залік

31.10.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О.

Імунобіотехнологя

залік

29.11.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О.

Біодеградація ксенобіотитків

залік

29.11.19 (останнє заняття)

Пробл.лаб.

Галкін Б.М.

Біологічно активні пептиди

залік

30.11.19 (останнє заняття)

32

Іваниця В.О.

Біоетика , біобезпека та біозахист

іспит

02.12.19

Пробл.лаб.

Філіпова Т.О., Ліманська Н.В.

Метагеномний аналіз мікроорганізмів

іспит

05.12.19

7

Васильєва Н.Ю., Ямборко Г.В.

Декан факультету                                                                                                                        доц. Заморов В. В.                    Начальник навчальної частини     Соколова Н.П.

 

БАКАЛАВРИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА [ БІОЛОГІЯ ]

 

Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 1 семестр 2019-2020 навчального року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ

 

Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 1 семестр 2019-2020 навчального року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ [СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ]

 

Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 1 семестр 2019-2020 навчального року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 162 БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

 

Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 2 семестр 2019-2020 навчального року
для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 216 САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 Графік проведення підсумкової атестації (заліків та іспитів) за 1 семестр 2019-2020 навчального року 

для студентів денного відділення БІОЛОГІЧНОГО факультету

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАГІСТРИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ

На базі диплома про базову вищу освіту,

спеціальність 091  „Біологія”

 ОКР

Строки екзаменаційних сесій

Строки проходження та види практик

Строки проведення Державної атестації

Магістр, 1 курс

Установча:

з 16.09 по 21.09.2019

Зимова:

18.11 – 07.12.2019

Літня:

з 23.03. – 11.04.2020 р

Науково-дослідна практика

(7 тижнів):

13.04-31.05.20

Магістр, 2 курс

Зимова:

16.09 – 05.10.2019

Асистентська практика (4 тижні):

07.10 – 02.11 19 р.

Робота над дипломом (6 тижнів)

Захист дипломної роботи:

16.12 – 20.12.18 р.

 

 

Декан факультету     
 
        Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
  Соколова Н.П.       

БАКАЛАВРИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ

Строки екзаменаційних сесій для студентів заочного відділення

на 2019-2020 навчальний рік

На базі атестата про повну загальну середню освіту

Спеціальність 091 Біологія

курс

Строки екзаменаційних сесій

Строки проходження та види практик

Строки проведення Державної атестації

1

Установча:

з 16.09 по 21.09.2019

Зимова:  18.11 – 27.11.2019

 Літня:

з 23.03 – 11.04.2020 р

-

-

2

Зимова:  21.10 – 30.10.2019

Літня:

з 24.02. – 14.03.2020 р

Навчальна практика з ботаніки

25.05.-21.06.2020

-

3

Зимова:  18.11 – 07.12.2019

 Літня:

з 23.03 – 11.04.2020 р

Навчальна практика з зоології

25.05.-21.06.2020

-

4

Зимова:  21.10 – 09.11.2019

Літня:

 з 24.02. – 14.03.2020 р

Навчальна практика зі спеціалізації

16.03.-12.04.20

Захист курсової роботи                24.02 – 29.02.2020

5

Зимова:    18.11 – 07.12.2019

Літня:

з 23.03 – 11.04.2020 р

Педагогічна практика

24.02 -22.03.19

Захист курсової роботи                23.03 – 28.03.2020

Держатестація на здобуття ОКР „Бакалавр”

Іспит з біології –

12.05-15.05.19

 

Декан факультету     
 
      Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
  Соколова Н.П.           
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 091 БІОЛОГІЯ [СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ]

На базі диплома молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання

Спеціальність 091 Біологія

курс

Строки екзаменаційних сесій

Строки проходження та види практик

Строки проведення Державної атестації

3 к.

(1 рік навчання)

Установча:

з 16.09 по 21.09.2019

Зимова:  :    18.11 – 07.12.2019

 Літня:

з 23.03 – 11.04.2020 р

Навчальна практика з зоології та ботаніки

25.05.-21.06.2020

-

(2-й рік навчання)

Зимова:   21.10 – 09.11.2019

Літня:

з 24.02. – 14.03.2020 р

Навчальна практика зі спеціалізації

16.03.-12.04.19

Захист курсової роботи

24.02 – 29.02.2020

3 к

(3-й рік навчання)

Зимова:    18.11 – 07.12.2019

Літня:

з 23.03 – 11.04.2020 р

Педагогічна практика

24.02 -22.03.19

Захист курсової роботи                23.03 – 28.03.2020

Держатестація на здобуття ОКР „Бакалавр”

Іспит з біології –

12.05-15.05.19

Декан факультету     
 
      Заморов В.В.
Начальник навчальної частини     
  Соколова Н.П.          

 

 

 

 

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account