optionen handel.

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

543802-TEMPUS-1-2013-1-TEMPUS-JPHES
 
  
A progress of tuberculosis and HIV/tuberculosis treatment assessed by fingerprinting of small molecule-biomarkers in patients from Eastern Europe.
 

 

            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                                        «ПОГОДЖЕНО»

            

Проректор   _____________(Запорожченко О.В.)                                       Голова ЕК _________________  (Філіпова Т.О.)  

«_____»_____________2016 р.                                                                                 «______»_______________         2016 р. 

Р О З К Л А Д

роботи екзаменаційної комісії № _1___

по атестації випускників біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

в 2016 р.

спеціальність 7.04010201 Біологія; 7.04010202– Мікробіологія;

№ з/п

Дата

Час роботи

Форма атестації: державний екзамен (назва) /захист дипломної роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Форма навчання

Кількість студентів

Аудиторія

Курс

Група

1

16.05

9.00-14.30

Захист дипломної роботи

спеціаліст

заочне

11

32

1

Мікробіологія

2

31.05

9.00-14.00

Захист дипломної роботи

спеціаліст

денне

10

32

1

Мікробіологія

3

13.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

спеціаліст

заочне

10

2

32

1

2

Зоологія

Біохімія

4

14.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

спеціаліст

заочне

   8

4

32

1

Гідробіологія

генетика

5

15.06

9.00-14.30

Захист дипломної роботи

спеціаліст

заочне

10

1

32

1

Фізіологія

Ботаніка

6

16.06

9.00-11.00

Захист дипломної роботи

спеціаліст

заочне

4

32

 

ІІПО

7

22.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

спеціаліст

денне

6

4

32

1

Зоологія

Гідробіологія

8

23.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

спеціаліст

денне

4

6

32

1

Фізіологія

Генетика

9

24.06

9.00-14.00

Захист дипломної роботи

спеціаліст

денне

4

6

32

1

Ботаніка

Біохімія

 

Декан факультету                                                                                                «Погоджено»

____________________(Заморов В. В.)                                                    Начальник навчального відділу 

                                                                                                                              Соколова  Н.П.     

 


 

            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                        «ПОГОДЖЕНО»

            

Проректор   _____________(Запорожченко О.В.)                                       Голова ЕК  ____________  (Карпов Л. М..)  

«_____»_____________2016 р.                                                                                 «______»_______________         2016 р. 

 

Р О З К Л А Д

роботи екзаменаційної комісії № _2___

по атестації випускників біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

в 2016 р.

напрям підготовки 6.040102 Біологія

                             

№ з/п

Дата

Час роботи

Форма атестації: державний екзамен (назва) /захист дипломної роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Форма навчання

Кількість студентів

Аудиторія

Курс

Група

1

19.04

9.00-14.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

заочне

8

2

 

22

3;5

Зоологія

Гідробіологія

2

20.04

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

заочне

12

22

3;5

Гідробіологія

 

3

21.04

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

заочне

12

22

3; 5

Фізіологія

4

22.04

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

заочне

12

22

3; 5

Генетика

5

25.04

9.00-13,30

Захист дипломної роботи

бакалавр

заочне

8

1

22

3; 5

Ботаніка

Фізіологія

6

26.04

9.00-14.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

заочне

1

9

22

3; 5

Мікробіологія

Біохімія

7

27.04

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

заочне

12

22

3; 5

Мікробіологія

8

13.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

12

22

3,4

Зоологія

9

14.06

9.00-14.30

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

11

22

3,4

Гідробіологія

10

15.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

12

 

22

3,4

Фізіологія

11

16.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

12

22

3,4

Генетика

12

17.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

12

22

3,4

біохімія

13

21.06

9.00-13.30

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

5

4

22

3,4

Зоологія

Фізіологія

14

22.06

9.00-14.30

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

11

22

3,4

Ботаніка

 

15

23.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

12

 

 

Мікробіологія

16

24.06

9.00-15.00

Захист дипломної роботи

бакалавр

денне

4

4

4

 

 

Мікробіологія

Біохімія

Генетика

 

Декан факультету                                                                                              «Погоджено»

____________________(Заморов В. В.)                                            Начальник навчального відділу 

                                                                                                                            Соколова  Н.П.    

 


   

        «ЗАТВЕРДЖУЮ»                                                                                     «ПОГОДЖЕНО»

            

Проректор   _____________(Запорожченко О.В.)                                       Голова ЕК ________________  (Чеботар С.В.)  

«_____»_____________2016 р.                                                                                 «______»_______________         2015 р. 

Р О З К Л А Д

роботи екзаменаційної комісії № _3___

по атестації випускників біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

в 2016 р.

напрям підготовки 6.040102 Біологія

спеціальність7.04010201 Біологія

спеціальність7.04010202 Мікробіологія

№ з/п

Дата

Час роботи

Форма атестації: державний екзамен (назва) /захист дипломної роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Форма навчання

Кількість студентів

Ауд.

Курс

Група

1

12.04

9.00-11.00

Комплексний державний тестовий екзамен з напряму підготовки Біологія

бакалавр

заочне

8

14

7,82а

3; 5

Зоологія

Гідробіологія

 

11.00-13.00

бакалавр

заочне

13

12

7,82а

3; 5

Фізіологія Генетика

 

2

13.04

9.00-11.00

Комплексний державний тестовий екзамен з напряму підготовки Біологія

бакалавр

заочне

8

9

7,82а

3; 5

Ботаніка

Біохімія

11.00-13.00

бакалавр

заочне

13

7,82а

3; 5

Мікробіологія

 

 

3

10.05

9.00-11.00

Комплексний державний тестовий  екзамен за фахом

спеціаліст

заочне

11

 

7,82а

1

Мікробіологія

 

4

24.05

9.00-11.00

Комплексний державний тестовий  екзамен за фахом

спеціаліст

денне

10

 

7,82а

1

Мікробіологія

 

5

06.06

9.00-11.00

Комплексний державний тестовий  екзамен за фахом

спеціаліст

заочне

10

8

4

7,82а

1

Зоологія

Гідробіологія

  ІІПО

11.00-13.00

спеціаліст

заочне

10

4

1

2

7,82а

1

1

Фізіологія

Генетика

Ботаніка

Біохімія

6

07.06

9.00-11.00

Комплексний державний тестовий екзамен з напряму підготовки Біологія

бакалавр

денне

17

8

7,82а

3; 4

Зоологія

Гідробіологія

 

11.00-13.00

бакалавр

денне

16

3

6

7,82а

3; 4

Фізіологія

Гідробіологія

Ботаніка

 

7

08.06

9.00-11.00

Комплексний державний тестовий екзамен з напряму підготовки Біологія

бакалавр

денне

16

5

5

7,82а

3; 4

Фізіологія

Ботаніка

Мікробіологія

 

11.00-13.00

бакалавр

денне

16

11

7,82а

3; 4

Біохімія

Мікробіологія

 

 

8

09.06

9.00-11.00

Комплексний державний тестовий  екзамен за фахом

спеціаліст

денне

6

4

4

7,82а

1

Зоологія

Гідробіологія

Фізіологія

 

11.00-13.00

спеціаліст

денне

6

4

6

7,82а

1

Генетика

Ботаніка

Біохімія

 

Декан факультету                                                                                                        «Погоджено»

____________________(Заморов В.В.)                                                  Начальник навчального відділу  

                                                                                                                                     Соколова  Н.П.    

 


 

            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                                                        «ПОГОДЖЕНО»

            

Проректор   _____________(Запорожченко О.В.)                                       Голова ЕК  ____________  (Мазуренко І. К.)  

«_____»_____________2016 р.                                                                                 «______»_______________         2016 р. 

 

Р О З К Л А Д

роботи екзаменаційної комісії № _4___

по атестації випускників біологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

в 2016 р.

напрям підготовки6.051401 Біотехнологія

                             

№ з/п

Дата

Час роботи

Форма атестації: державний екзамен (назва) /захист дипломної роботи

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Форма навчання

Кількість студентів

Аудиторія

Курс

Група

1

17.06

9.00-14.00

Захист дипломної роботи

 

бакалавр

денна

10

 

32

4

 

 

Декан факультету                                                                                                «Погоджено»

____________________(Заморов В. В.)                                            Начальник  навчального відділу  

                                                                                                                             Соколова  Н.П.    

 

FreshJoomlaTemplates.com
Thursday the 8th.